Państwa prywatność jest ważna

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem, prawidłowy i przejrzysty. W niniejszym dokumencie, naszej polityce prywatności, wyjaśnimy Państwu, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych i jakich danych osobowych dotyczy. Termin przetwarzanie obejmuje między innymi gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek sposób udostępnianie, gromadzenie, łączenie, archiwizowanie, usuwanie lub ostateczne niszczenie.

W tym przypadku mówimy o Panu/Pani jako (przyszłym) kliencie naszej firmy, beneficjencie, innej osobie związanej z nami lub osobie w innej organizacji, która jest z nami w kontakcie.

Państwa prywatność jest ważna

Po pierwsze

Zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby wiedzieli Państwo, dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wyjaśnimy Państwu również, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • korzystają Państwo z naszych produktów i usług
 • pobierają Państwo nasze broszury i katalog
 • subskrybują Państwo nasz biuletyn
 • zadają Państwo pytania za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • odwiedzają Państwo naszą firmę, targi i wydarzenia
 • korzystają Państwo z naszego wifi

Mogą Państwo również dowiedzieć się o swoich prawach i sposobach ich egzekwowania.

Nasza polityka prywatności może ulec zmianie. Najnowszą wersję znajdą Państwo

na naszej stronie internetowej: www.boplan.com. Dlatego zalecamy regularne ponowne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności w celu zrozumienia zmian.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących prywatności w Belgii, mogą Państwo odwiedzić stronę internetową www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Za pośrednictwem łącza https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=Pl mogą Państwo zapoznać się z pełnym europejskim rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane? Kim jesteśmy?

Boplan Industries BV działa w Belgii i na arenie międzynarodowej, zarówno w Europie, jak i poza nią, a jej siedziba znajduje się przy 12 Muizelstraat w 8560 Moorsele.

Boplan Industries BV to grupa spółek, które ściśle ze sobą współpracują, aby dostarczać Państwu swoje produkty i które są skierowane do firm.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich spółek należących do grupy:

Podsumowanie różnych firm: nazwa, adres, kraj, numer VAT

 • Boplan BV, Muizelstraat 12 in 8560 Moorsele Belgium, BE0467667088
 • Boplan Deutschland GMBH, Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim Germany, DE282407777
 • Boplan Spain SL, Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1., 08002 Barcelona, Hiszpania, ESB66607052
 • Boplan France SAS, 617 Avenue de Bayonne, 64210 Bidart, Francja, FR45492601513
 • Boplan Nederland BV, Toermalijnring 100, 3316 LC Dordrecht, Holandia, NL819854232B01
 • Boplan UK LTD, Science Centre, Wolverhampton Science Park, Glaisher Drive, Wolverhampton, WV10 9RU, GB240249238
 • Boplan USA Inc, 4350 W White Road, Ste 300, Flowery Branch, GA 30542, USA, US464840542
 • Boplan Polska, Ul. Graniczna 34B/U16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska, PL6292501076

Wyżej wymienione spółki są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym Boplan Industries BV jest ostatecznie odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych i w związku z tym jest również Państwa punktem kontaktowym.

Kiedy w niniejszej polityce odnosimy się do "my", "nasz", "nazwa grupy", wyraźnie odnosimy się do grupy spółek określonych powyżej.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prywatności, chcą zmienić ustawienia prywatności lub skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • pod adresem Muizelstraat, 12 w 8560 Moorsele, Belgia
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marketing@boplan.com.

Wiodący organ nadzorczy Boplan Industries BV

Dla Boplan Industries BV organem wiodącym jest belgijski organ nadzorczy:

Data Protection Authority/[Gegevensbeschermingautoriteit]

Drukpersstraat 35, 1000 Brussels

+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

Państwa prawo do prywatności

Mogą Państwo przeglądać swoje dane osobowe

Mają Państwo prawo do wglądu w przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe, cel ich przetwarzania, miejsce, z którego je uzyskaliśmy oraz odbiorcę tych danych.

W takim przypadku mogą Państwo również dowiedzieć się, jak długo zamierzamy przechowywać dane, czy dane są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji i czy zamierzamy przesyłać dane do kraju spoza Unii Europejskiej.

Mogą Państwo złożyć ten wniosek bezpłatnie dwa razy w roku, przy czym minimalny okres między tymi dwoma wnioskami wynosi 6 miesięcy. We wszystkich innych przypadkach wniosek ten zostanie uznany za przesadny i utrudniający, a Boplan Industries BV może naliczyć opłatę w wysokości 250 EUR za każdy wniosek.

Przekażemy Państwu żądane informacje w formie pisemnej lub elektronicznej w rozsądnym terminie.

Mogą Państwo poprawić/uzupełnić swoje dane

Może się zdarzyć, że przetwarzane przez nas dane nie są (już) prawidłowe. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać poprawienia niedokładnych informacji lub dostarczenia brakujących informacji.

Prawo do usunięcia

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać usunięcia tych danych osobowych.

Wniosek o usunięcie Państwa danych osobowych może zostać odrzucony przez Boplan Industries BV, jeśli jest to uzasadnione. Przykładem może być dochodzenie lub uzasadnienie roszczenia prawnego lub ustawowy obowiązek przechowywania określonych danych.

Prawo do ograniczenia danych osobowych

Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli podejrzewają Państwo, że dane są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli nie zgadzają się Państwo, że przetwarzamy dane w naszym uzasadnionym interesie (patrz artykuł 3.3). Zgodzimy się na ten sprzeciw, chyba że istnieją ważne powody, aby tego nie robić, na przykład w celu zapobiegania oszustwom, zaległościom w płatnościach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do zachowania zgodności z przepisami socjalnymi i podatkowymi, do reprezentowania interesów pracodawcy lub strony trzeciej lub w celu ustalenia, wykonania lub uzasadnienia roszczenia prawnego.

Prawo do przekazywania danych

Mogą Państwo poprosić nas o przekazanie danych osobowych, które nam Państwo przekazali, stronie trzeciej.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszym stanowiskiem, mogą Państwo skontaktować się z belgijskim organem ochrony danych. Mogą tam Państwo również złożyć skargę. Dane kontaktowe znajdą Państwo powyżej.

Identyfikacja wnioskodawcy

Mogą Państwo dochodzić swoich praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez złożenie pisemnego wniosku

 • listownie na adres Muizelstraat, 12 w 8560 Moorsele w Belgii
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail : marketing@boplan.com.

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw prosimy zawsze podawać jak najbardziej szczegółowe informacje. W ten sposób będziemy mogli prawidłowo zrealizować Państwa wniosek.

Aby uniemożliwić innej osobie skorzystanie z Państwa praw, będziemy chcieli jak najdokładniej zweryfikować Państwa tożsamość. W związku z tym do wniosku zawsze należy dołączyć dokument potwierdzający, że tożsamość wnioskodawcy jest zgodna z Pana/Pani tożsamością. Można to zrobić, dołączając do wniosku kopię paszportu. W tym celu proszę zamazać swoje zdjęcie paszportowe i numeru identyfikacyjnego (lub zastosować podobną metodę), aby chronić swoją prywatność.

Jeśli uznamy, że dostarczony dokument jest niewystarczający, poinformujemy Państwa o tym. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wniosek do czasu dostarczenia wystarczającego dowodu tożsamości.

Mają Państwo wiele praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli Boplan Industries BV poprosi Państwa o zgodę, mogą Państwo ją wycofać w dowolnym momencie.

Realizacja Państwa praw w naszych systemach i procedurach nastąpi nie później niż 30 dni po otrzymaniu przez nas Państwa wniosku. Jeśli z jakiegoś powodu termin ten nie może zostać dotrzymany, poinformujemy Państwa o tym przed upływem pierwotnego terminu.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Boplan Industries BV musi przestrzegać zobowiązań prawnych

W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze z nich:

 • prawo podatkowe
 • prawo handlowe
 • prawa gwarancyjne i rękojmia
 • możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych agencjom rządowym lub innym stronom trzecim. Na przykład, jeśli jest to konieczne w związku z obowiązkiem ustawowym lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Boplan Industries BV musi być w stanie wykonać zawartą z Państwem umowę

Będąc naszym klientem, korzystają Państwo z naszych usług lub kupują nasze produkty. Aby zagwarantować prawidłowe wykonanie naszej umowy, musimy przetwarzać i zarządzać tymi umowami pod względem administracyjnym, podatkowym i operacyjnym. Dotyczy to również sytuacji, gdy są Państwo dostawcą Boplan Industries BV. Musimy również przestrzegać warunków umowy oraz przetwarzać i zarządzać umowami z dostawcami w sposób administracyjny, podatkowy i operacyjny.

Boplan Industries BV musi być w stanie funkcjonować jako firma w zakresie marketingu bezpośredniego i komunikacji.

Jako firma handlowa mamy szereg uzasadnionych interesów, które stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy również odpowiednią równowagę między Państwa prawem do prywatności a uzasadnionymi interesami Boplan Industries BV. Jeśli nadal mają Państwo zastrzeżenia do operacji przetwarzania danych na tej podstawie, mogą się Państwo od niej odwołać.

Boplan Industries BV chce kontynuować komunikację z Panem/Panią, jako istniejącym klientem lub aktywnym potencjalnym klientem, za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Może się to odbywać na Państwa konkretne życzenie lub możemy podejrzewać, że są Państwo zainteresowani naszymi nowymi produktami/usługami. Ponieważ staramy się nadal oferować Państwu lepszą obsługę i lepsze produkty i chcemy to Państwu zakomunikować, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego w ramach uzasadnionego interesu związanego z prowadzeniem naszej działalności. Informacje te mogą docierać do Państwa na różne sposoby, a mianowicie pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie i podczas wydarzeń. Wybieramy najbardziej odpowiedni kanał, który w jak najmniejszym stopniu zakłóca Państwa spokój. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać naszych informacji handlowych, mogą Państwo po prostu nas o tym powiadomić, a my nie będziemy już Państwa niepokoić. Mogą to Państwo zrobić dla wszystkich naszych komunikatów lub dla jednego z różnych kanałów.

Spółki należące do Boplan Industries BV są ze sobą silnie powiązane i wymieniają się danymi osobowymi w kontekście swoich relacji. Przetwarzanie to wchodzi również w zakres naszego uzasadnionego interesu związanego z prowadzeniem działalności.

Boplan Industries BV nie sprzedaje Państwa danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim na ich własny użytek.

Jakie dane osobowe przetwarzamy dla Państwa i w jakich celach?

Z naszych relacji biznesowych

Nasze relacje biznesowe dotyczą naszych klientów i dostawców.

Boplan Industries BV przetwarza dane osobowe tych osób, które pracują dla firm, z którymi prowadzimy interesy. Celem tego przetwarzania jest dostarczanie informacji o produktach i usługach oraz utrzymywanie relacji biznesowych.

Aby skontaktować się z Państwem i zidentyfikować Państwa, w celu zarządzania naszymi klientami i dostawcami przetwarzamy następujące dane: nazwisko, imię, adres, płeć, narodowość, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, język, adres e-mail, adres IP, numer VAT i dane finansowe.

Aby lepiej służyć Państwu jako partnerowi w naszych relacjach biznesowych: zakupy u nas, potencjalne zainteresowanie naszymi produktami/usługami, hobby, zainteresowania, komentarze i skargi z przeszłości.

Z naszych perspektyw

Nasi potencjalni nowi klienci są zainteresowani naszymi produktami i usługami. Boplan Industries BV pragnie informować ich o tych produktach i usługach. Aby się z nimi komunikować, przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwisko, imię, numer telefonu i/lub numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres IP, język.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które chcą nam Państwo udostępnić, między innymi w pytaniach zadawanych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej, subskrypcji naszego biuletynu, poprzez udostępnienie wizytówki na targach, wydarzeniach, podczas wizyt na miejscu i kontaktu z naszymi przedstawicielami w innym czasie oraz poprzez pobieranie dokumentów, takich jak nasz katalog, broszury i białe księgi.

Informacje o udostępnianiu i przechowywaniu Państwa danych osobowych

Komu udostępniamy te dane osobowe?

Udostępniamy Państwa dane wyłącznie osobom, które uzyskały naszą wyraźną zgodę i które potrzebują tych informacji do wykonywania swoich zadań. Osoby te będą przetwarzać Państwa dane na takiej samej podstawie, jaką otrzymaliśmy od Państwa.

Korzystamy z usług różnych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Są to nasi podwykonawcy, którzy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie. Boplan Industries BV współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, które gwarantują takie same środki bezpieczeństwa na poziomie technicznym i operacyjnym.

Będziemy udostępniać Państwa dane tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu rządowego.

Międzynarodowe przekazywanie Państwa danych osobowych

Boplan Industries BV jest międzynarodową grupą działającą w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i w Stanach Zjednoczonych. Podwykonawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, mogą znajdować się w EOG. Możemy podlegać kontroli sądów lub organów nadzorczych w różnych jurysdykcjach. Z tych powodów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów w ramach EOG i poza EOG. Ponieważ przepisy dotyczące prywatności w innych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa kraju, dokonujemy ustaleń dotyczących przekazywania danych do innego kraju tylko wtedy, gdy mamy pewność, że istnieją wystarczające poziomy bezpieczeństwa w celu ochrony informacji w tym kraju lub że nasz podwykonawca działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Tam, gdzie jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa, podejmiemy środki w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane w innych krajach mają co najmniej taki sam poziom ochrony jak w Państwa kraju, na przykład poprzez zawieranie umów ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie Państwa danych do krajów lub jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak Państwa kraj, w tym między innymi do krajów lub jurysdykcji spoza EOG.

Nie przechowujemy Państwa danych przez czas nieokreślony

Boplan Industries BV wykorzystuje Państwa dane osobowe w jasno określonym celu. Po osiągnięciu tego celu dane są usuwane.

Punktem wyjścia do przechowywania Państwa danych osobowych jest ustawowy okres przechowywania.

Dane osobowe naszych potencjalnych nowych klientów przechowujemy początkowo przez 10 lat. Jeśli w tym okresie doszło do kontaktu między potencjalnym klientem a Boplan Industries BV, okres ten rozpoczyna się ponownie od tego kontaktu na okres 10 lat.