CID® - CRITICAL IMPACT DETECTOR

Dzięki Boplan CID® lub Critical Impact Detector można łatwo zidentyfikować miejsce, w którym doszło do silnego uderzenia i wymagana jest kontrola techniczna bariery ochronnej.

Render działania detektora uderzeń krytycznych Boplan

Jak działa CID®

CID®, czyli Critical Impact Detector, to system zaprojektowany do monitorowania i wykrywania krytycznych uderzeń w urządzenia zabezpieczające, takie jak poręcze. Funkcjonalność CID® opiera się na wykorzystaniu czerwonych plastikowych etykiet zwanych wskaźnikami uderzeń.

Wskaźniki uderzenia są zamontowane na podstawie sprężynowej ze stali nierdzewnej, która jest bezpiecznie przymocowana do szyny. Podczas normalnej pracy wskaźniki uderzenia pozostają w stanie spoczynku bez widocznych wskazań. Jednak gdy dojdzie do krytycznego uderzenia, siła uderzenia powoduje, że podstawa sprężyny odsłania czerwone plastikowe etykiety.

Czerwone etykiety zapewniają natychmiastowe wizualne ostrzeżenie o wystąpieniu uderzenia krytycznego. Stanowią one wyraźne wskazanie dla obserwatora, że sprzęt bezpieczeństwa mógł zostać naruszony i wymaga uwagi. To wizualne ostrzeżenie pozwala na natychmiastową identyfikację obszarów, w których bezpieczeństwo może być zagrożone, skłaniając do natychmiastowej kontroli i niezbędnej naprawy lub wymiany.

Render detektora uderzeń krytycznych Boplan uruchomionego po zderzeniu z szyną FLIP

IDENTYFIKACJA UKRYTYCH USZKODZEŃ

CID® będzie przydatny w sytuacjach, w których system bezpieczeństwa wydaje się nieuszkodzony z zewnątrz, ale istnieje możliwość, że doszło do krytycznego uderzenia. W takich przypadkach CID® służy jako cenne narzędzie do wykrywania potencjalnych ukrytych uszkodzeń, które mogą zagrozić integralności funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa. Jeśli na przykład wózek widłowy lub inny ciężki sprzęt zderzy się z szyną odbojową, CID® może zapewnić natychmiastowe ostrzeżenie wizualne, pokazując małą czerwoną flagę. Pozwala to na natychmiastową identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka, w których bezpieczeństwo może być zagrożone i skłaniając do podjęcia w odpowiednim czasie działań w celu oceny i naprawy wszelkich uszkodzeń.

Render detektora uderzeń krytycznych Boplan uruchomionego po zderzeniu z szyną FLIP

Optymalizacja bezpieczeństwa w miejscu pracy

CID® może być również wykorzystywany do identyfikacji obszarów w miejscu pracy, które są podatne na silne uderzenia. Monitorując i analizując przypadki uruchomienia CID®, można uzyskać cenny wgląd w obszary wysokiego ryzyka i podjąć proaktywne działania w celu poprawy bezpieczeństwa. Ten proces optymalizacji może obejmować różne działania, takie jak ponowna ocena planu ruchu, modyfikacja układu obszaru roboczego, wdrożenie dodatkowego oznakowania i komunikacji, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności operatora wózka widłowego lub zainstalowanie bardziej niezawodnych produktów bezpieczeństwa.

Korzystając z informacji dostarczanych przez CID®, można proaktywnie rozwiązywać potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem i wdrażać środki zapobiegawcze w celu zminimalizowania ryzyka wypadków lub uszkodzeń.