Privacybeleid van Boplan BV

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens integer, wettelijk, correct en transparant verwerken. In dit document, ons Privacybeleid, leggen we uit hoe we persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens we verwerken. Verwerken omvat, maar is niet beperkt tot, het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op enigerlei wijze beschikbaar stellen, samenvoegen, combineren, archiveren, verwijderen of uiteindelijk vernietigen.

In dit geval hebben we het over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als begunstigde, als een andere persoon die bij ons betrokken is of als een persoon in een andere organisatie die met ons in contact staat.

Jouw privacy is belangrijk

Ten eerste

We raden je aan dit document te lezen zodat je weet waarom en met welk doel we je persoonsgegevens verwerken. We leggen ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je

 • onze producten en diensten gebruikt
 • onze brochures en catalogus downloadt
 • je inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • vragen stelt via onze website
 • ons bedrijf, beurzen en evenementen bezoekt
 • onze wifi gebruiken

Je komt hier ook meer te weten over je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen.

We kunnen ons privacybeleid wijzigen. De meest recente versie staat op onze website: www.boplan.com. We raden je aan ons privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Als je meer informatie wilt over de privacywetgeving in België, kun je de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be bezoeken.

De link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL brengt je naar de volledige Europese regelgeving over de bescherming van je persoonsgegevens.

Wie verwerkt je gegevens? Wie zijn wij?

Boplan Industries BV is actief in België en internationaal, zowel binnen als buiten Europa. met maatschappelijke zetel in de Muizelstraat 12 in 8560 Moorsele.

Boplan Industries BV is een groep van bedrijven die nauw samenwerken om haar producten aan jou te leveren, en richt zich tot bedrijven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijven binnen de groep:

Overzicht van de verschillende bedrijven: naam, adres, land, BTW-nummer

 • Boplan BV, Muizelstraat 12 in 8560 Moorsele België, BE0467667088
 • Boplan Deutschland GMBH, Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim Duitsland, DE282407777
 • Boplan Spain SL, Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1., 08002 Barcelona, Spanje, ESB66607052
 • Boplan France SAS, 617 Avenue de Bayonne, 64210 Bidart, Frankrijk, FR45492601513
 • Boplan Nederland BV, Toermalijnring 100, 3316 LC Dordrecht, Nederland, NL819854232B01
 • Boplan UK LTD, Science Centre, Wolverhampton Science Park, Glaisher Drive, Wolverhampton, WV10 9RU, GB240249238
 • Boplan USA Inc, 4350 W White Road, Ste 300, Flowery Branch, GA 30542, VS, US464840542
 • Boplan Polska, Ul. Graniczna 34B/U16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polen, PL6292501076

Bovengenoemde bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, hoewel Boplan Industries BV eindverantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en daarom ook jouw aanspreekpunt is.

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar "wij", "onze", "groepsnaam", bedoelen we duidelijk de hierboven genoemde groep bedrijven.

Hoe kun je ons bereiken?

Als je vragen hebt over je privacy, of als je je privacyvoorkeuren wilt wijzigen of je rechten wilt uitoefenen, kun je als volgt contact met ons opnemen

 • op het adres Muizelstraat, 12 in 8560 Moorsele, België
 • per e-mail op het e-mailadres marketing@boplan.com

De leidende toezichthoudende autoriteit van Boplan Industries BV

Voor Boplan Industries BV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Jouw recht op privacy

Je kunt je persoonlijke gegevens inzien

Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van je verwerken, het doel van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben en wie de gegevens ontvangt.

Je kunt ook vragen hoe lang we van plan zijn de gegevens te bewaren, of de gegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en of we van plan zijn de gegevens over te dragen aan een land buiten de Europese Unie.

Je kunt dit verzoek twee keer per jaar gratis indienen, met een minimum van 6 maanden tussen elke aanvraag. In alle andere gevallen zal dit verzoek als buitensporig en belemmerend worden beschouwd en kan Boplan Industries BV een bedrag van €250 per verzoek in rekening brengen.

Wij zullen je de gevraagde informatie binnen een redelijke termijn schriftelijk of elektronisch verstrekken.

Je kunt je gegevens verbeteren/aanvullen

Het is mogelijk dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt te allen tijde verzoeken om de onjuiste gegevens te corrigeren of de ontbrekende gegevens te verstrekken.

Recht op schrappen

Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kun je verzoeken om deze persoonsgegevens te schrappen.

Boplan Industries BV kan dit verzoek tot schrapping van uw persoonsgegevens weigeren indien dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden hiervan zijn de uitoefening of rechtvaardiging van een rechtsvordering of vanwege een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van persoonsgegevens

Je kunt ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken als je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, als de verwerking onrechtmatig is of als je het er niet mee eens bent dat we de gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). We zullen aan je verzoek voldoen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen, zoals het voorkomen van fraude of wanbetaling.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, inclusief profilering. De verwerking wordt dan stopgezet, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van sociale en fiscale wetgeving, voor de behartiging van de belangen van de werkgever of een derde of met het oog op de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan een derde partij.

Recht om een klacht in te dienen

Als je het niet eens bent met ons standpunt, kun je contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt daar ook een klacht indienen. De contactgegevens vind je hierboven.

Identificatie van de aanvrager

Je kunt je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar

 • per brief naar het adres Muizelstraat, 12 in 8560 Moorsele België
 • per e-mail naar het volgende adres: marketing@boplan.com

Wees altijd zo specifiek mogelijk wanneer je je rechten uitoefent. Zo kunnen we je verzoek correct verwerken.

Om te voorkomen dat iemand anders je rechten uitoefent, willen we je identiteit zo goed mogelijk verifiëren. Daarom moet het verzoek altijd vergezeld gaan van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenkomt met die van jou. Dit kun je doen door een kopie van je paspoort bij de aanvraag te voegen. Maak je pasfoto en ID-nummer onleesbaar (of gebruik een vergelijkbaar proces) om je privacy te beschermen.

Als we van mening zijn dat het verstrekte document onvoldoende is, zullen we je hiervan op de hoogte stellen. We behouden ons het recht voor om niet op de aanvraag te reageren totdat er voldoende identiteitsbewijs is verstrekt.

Je hebt veel rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als Boplan Industries BV om jouw toestemming vraagt, kun je deze op ieder moment intrekken.

De implementatie van je rechten in onze systemen en procedures zal plaatsvinden uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek hebben ontvangen. Als deze termijn om wat voor reden dan ook niet gehaald kan worden, zullen we je informeren voordat de oorspronkelijke termijn verstrijkt.

Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

Boplan Industries BV moet voldoen aan wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verwerken. De belangrijkste hebben we hier op een rijtje gezet:

 • belastingwetgeving
 • handelsrecht
 • garantie- en waarborgrechten
 • We kunnen verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties of andere derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een taak in het algemeen belang uit te voeren.

Boplan Industries BV moet haar overeenkomst met jou kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om een goede uitvoering van onze overeenkomst te garanderen, moeten wij deze contracten administratief, fiscaal en operationeel verwerken en beheren. Dit geldt ook als u leverancier bent voor Boplan Industries BV. Ook wij moeten de contractvoorwaarden respecteren en de leverancierscontracten administratief, fiscaal en operationeel verwerken en beheren.

Boplan Industries BV moet als bedrijf kunnen functioneren op het gebied van direct marketing en communicatie.

Als commercieel bedrijf hebben we een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zorgen er ook voor dat er een goede balans is tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Boplan Industries BV. Als je toch bezwaar hebt tegen de verwerking op deze grondslag, kun je hiertegen bezwaar maken.

Boplan Industries BV wil met jou, als bestaande klant of actieve prospect, blijven communiceren door middel van direct marketing. Dit kan zijn op jouw specifieke verzoek of omdat we vermoeden dat je mogelijk geïnteresseerd bent in onze nieuwe producten/diensten. Om je betere service en producten te kunnen blijven bieden en om dit aan je te kunnen communiceren, verwerken we je persoonsgegevens voor direct marketing in het legitieme belang van onze bedrijfsvoering. Deze informatie kan je op verschillende manieren bereiken, waaronder e-mail, post, telefoon en evenementen. We kiezen het meest geschikte kanaal dat voor jou het minst belastend is. Als je onze commerciële communicatie niet wilt ontvangen, kun je ons dat gewoon laten weten en dan zullen we je niet langer lastigvallen. Je kunt dit doen voor al onze communicatie of voor één van de verschillende kanalen.

De bedrijven binnen Boplan Industries BV zijn nauw met elkaar verbonden en wisselen persoonsgegevens uit als onderdeel van hun relatie. Deze verwerking valt ook onder ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen.

Boplan Industries BV verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet

Wij verkopen, verhuren of geven je persoonlijke gegevens niet door aan derden voor eigen gebruik.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en voor welke doeleinden?

Van onze zakenrelaties

Wij hebben zakelijke relaties met onze klanten en leveranciers.

Boplan Industries BV verwerkt persoonsgegevens van personen die werken voor bedrijven waarmee wij zaken doen. Het doel van deze verwerking is het verstrekken van informatie over producten en diensten en het onderhouden van zakelijke relaties.

Om contact met je op te nemen en je te identificeren, verwerken we de volgende gegevens voor ons klanten- en leveranciersbeheer: naam, voornaam, adres, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, taal, e-mailadres, IP-adres, BTW-nummer en financiële gegevens.

Om jou als partner in onze zakelijke relatie beter van dienst te kunnen zijn: aankopen bij ons, je mogelijke interesse in onze producten/diensten, hobby's, interesses, opmerkingen en klachten uit het verleden.

Van onze prospects

Onze potentiële nieuwe klanten zijn geïnteresseerd in onze producten en diensten. Boplan Industries BV wil je graag op de hoogte houden van deze producten en diensten. Om met jou te kunnen communiceren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, taal.

We verwerken de persoonsgegevens die je kiest om met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer je ons vragen stelt via ons contactformulier op de website, wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je ons je visitekaartje geeft op beurzen en evenementen, wanneer je onze kantoren bezoekt en op andere momenten contact opneemt met onze vertegenwoordigers, en wanneer je documenten downloadt zoals onze catalogus, brochures en whitepapers.

Over de openbaarmaking en opslag van jouw persoonsgegevens

Met wie delen we deze persoonlijke gegevens?

We delen je gegevens alleen met degenen die onze uitdrukkelijke toestemming hebben en die de gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Zij zullen jouw gegevens op dezelfde basis verwerken als waarop wij deze van jou hebben ontvangen.

We gebruiken verschillende verwerkers om persoonlijke informatie te verwerken. Dit zijn onze onderaannemers die namens ons persoonsgegevens verwerken. Boplan Industries BV werkt alleen met verwerkers die op technisch en operationeel niveau dezelfde beveiligingsmaatregelen garanderen.

Wij verstrekken jouw gegevens alleen als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een bevel van de overheid.

Internationale doorgave van je persoonlijke gegevens

Boplan Industries BV is een internationaal concern dat actief is in de EER (Europese Economische Ruimte) en de Verenigde Staten. De onderaannemers die namens ons persoonsgegevens verwerken, kunnen zich in de EER bevinden. Wij kunnen onderworpen zijn aan toetsing door rechtbanken of regelgevende instanties in verschillende rechtsgebieden. Om deze redenen kunnen je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere landen binnen en buiten de EER. Omdat de gegevensbeschermingswetgeving in andere landen kan verschillen van die in je eigen land, zullen we alleen regelingen treffen om gegevens naar een ander land over te dragen als we ervan overtuigd zijn dat er in dat land voldoende beveiligingsniveaus zijn om de informatie te beschermen, of dat onze onderaannemer zal handelen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die in andere landen worden verwerkt ten minste hetzelfde beschermingsniveau hebben als in je eigen land, bijvoorbeeld door contracten af te sluiten met de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Door ons je persoonsgegevens te verstrekken, stem je uitdrukkelijk in met de overdracht van je gegevens naar landen of rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als je eigen land, met inbegrip van maar niet beperkt tot landen of rechtsgebieden buiten de EER.

We bewaren je gegevens niet onbeperkt

Boplan Industries BV gebruikt jouw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Zodra dit doel is bereikt, worden de gegevens verwijderd.

Uitgangspunt voor het bewaren van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze potentiële nieuwe klanten, de prospects, bewaren we in eerste instantie 10 jaar. Als er in deze periode contact is geweest tussen de geïnteresseerde en Boplan Industries BV, dan gaat deze periode weer in vanaf dit contact voor een periode van 10 jaar.