Odkryj Flex Impact®

Modułowe barierki ochronne wykonane z elastycznego polimeru

Odkryj produkty Flex Impact

Odporna na uderzenia ochrona z wytrzymałego, elastycznego polimeru

FLEX IMPACT®

FLEX IMPACT® to seria systemów zapewniających ochronę przed zderzeniami i uderzeniami, wykonanych z elastycznego polimeru o zaawansowanych technologicznie, wysoce odpornych na uderzenia właściwościach, nawet przy dużych prędkościach kolizji. Wzmocnione elementy polimerowe o grubych ścianach wyginają się przy każdym uderzeniu, a następnie ponownie wracają do swojego pierwotnego kształtu.

Doskonałe właściwości elastycznego polimeru w porównaniu z żelazem i stalą

Oprócz tych doskonałych właściwości odporności na uderzenia, nasze polimerowe systemy ochrony przed uderzeniami posiadają również inne zalety, które sprawią, że ich poprzednicy z żelaza i stali ostatecznie zostaną zastąpieni tymi syntetycznymi debiutantami na rynku.

Elastyczny polimer

  • nie wymaga żadnej obróbki ani malowania po montażu
  • po zderzeniu powraca do swojego pierwotnego kształtu i dlatego nie wymaga naprawy lub wymiany
  • zapewnia, że kotwy nie zostaną wyrwane z podłoża, dzięki czemu betonowa podłoga nie zostanie uszkodzona
  • lekki i łatwy w transporcie
  • składa się z elementów modułowych, które są łatwe w montażu i w razie potrzeby można je łatwo wymienić
  • trwały i ekonomiczny z upływem czasu

Odkryj słupki

Boplan Flex Impact traffic barriers TB Double Super

Wyraźne i fizyczne rozdzielenie stref dla pieszych od ruchu wózków widłowych

FLEX IMPACT®

Wyraźne i dobrze widoczne fizyczne rozgraniczenie jest najskuteczniejszym sposobem oddzielenia stref ruchu od stref dla pieszych w miejscu pracy. Wózki widłowe, podnośniki Clark i wózki paletowe należą do najbardziej niebezpiecznych rodzajów pojazdów szynowych w miejscu pracy. Prawie połowę wszystkich ofiar kolizji z udziałem takich maszyn stanowią piesi. Nasze barierki FLEX IMPACT® zapewniają proste zabezpieczenie, aby oddzielić strefy dla pieszych od stref o dużym natężeniu ruchu wózków widłowych.

Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, stosując wyraźne rozgraniczenie stref dla pieszych

Wyraźnie widoczne barierki FLEX IMPACT® należy instalować w strategicznych miejscach, w których ruch wózków widłowych jest zabroniony. Należą do nich strefy wokół firmowej restauracji, w pobliżu reflektora, w miejscu, gdzie znajduje się administracja pomiaru czasu pracy, przy wejściach, w pobliżu urządzeń sanitarnych itp. Mniej logicznymi lokalizacjami byłyby strefy wewnątrz magazynu lub na zewnątrz na terenie firmy, gdzie ruch pieszy odbywa się obok wózków widłowych, samochodów dostawczych i ciężarowych. W takich sytuacjach konieczne jest również zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pieszym pracownikom poprzez umieszczenie dobrze widocznych ogrodzeń ochronnych, słupków bezpieczeństwa, poręczy i bramek bezpieczeństwa. Wyznaczanie wyłącznych stref dla pieszych najlepiej egzekwować w promieniu 3 metrów, oddzielonych od wszelkiego rodzaju ruchu z udziałem taboru, np. wózków widłowych. Najlepszym sposobem wyznaczenia stref dla pieszych w miejscu pracy jest umieszczenie fizycznych barierek.

Odkryj barierki do stref ruchu pojazdów

Boplan Flex Impact traffic barrier double TB Double Super forklift