CID® - CRITICAL IMPACT DETECTOR

Met de Boplan CID® of Critical Impact Detector stel je eenvoudig vast waar zich een zware botsing heeft voorgedaan en dus een technische inspectie van je veiligheidsplinten nodig is.

Render van de werking van de Boplan kritische impact detector

Functionaliteit

Hoe CID® werkt

CID® of Critical Impact Detector is een systeem dat kritieke botsingen met Boplan veiligheidsplinten detecteert. De functionaliteit van de CID® draait om het gebruik van rode plastic labels, de zogenaamde impactindicatoren.

De impactindicatoren zijn gemonteerd op een roestvrijstalen veerbasis, die stevig aan de plint is bevestigd. In rusttoestand blijven de indicatoren verborgen. Wanneer er een kritieke botsing plaatsvindt, zorgt de kracht van de botsing ervoor dat de rode vlaggetjes verschijnen.

De rode vlaggetjes geven een onmiddellijke visuele waarschuwing dat er een kritieke botsing heeft plaatsgevonden. Ze geven de waarnemer een duidelijke indicatie dat de veiligheidsuitrusting mogelijk beschadigd is en aandacht nodig heeft. Op basis van deze visuele waarschuwing identificeer je snel de zones waar de veiligheid in het gedrang is, zodat je actie kan ondernemen.

Render van Boplan kritische impact detector geactiveerd na botsing tegen FLIP kick rail

VERBORGEN SCHADE IDENTIFICEREN

De CID® is nuttig in situaties waarin het veiligheidssysteem aan de buitenkant onbeschadigd lijkt, maar er mogelijk een kritieke impact heeft plaatsgevonden. In zulke gevallen is de CID® een waardevol hulpmiddel om mogelijke verborgen schade op te sporen, die de functionele integriteit van het veiligheidssysteem in gevaar brengt. Als bijvoorbeeld een vorkheftruck of ander zwaar materieel tegen de veiligheidsplint botst, geeft de CID® een onmiddellijke visuele waarschuwing door een kleine rode vlag te laten verschijnen. Hierdoor vallen risicogebieden waar de veiligheid in gevaar komt op en kan je tijdig actie ondernemen om eventuele schade te beoordelen en te repareren.

Render van Boplan kritische impact detector geactiveerd na botsing tegen FLIP kick rail

Identificatie van risicozones

Veiligheid op de werkplek optimaliseren

De CID® kan je ook inzetten om zones op de werkplek in kaart te brengen die gevoelig zijn voor zware impacts. Door de momenten waarop de CID® wordt geactiveerd te monitoren en te analyseren, krijg je waardevolle inzichten en kan je proactief maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Dit optimalisatieproces omvat verschillende acties, zoals het opnieuw evalueren van het verkeersplan, het aanpassen van de indeling van het werkgebied, het implementeren van extra signalisatie en communicatie, het vergroten van het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van de heftruckchauffeur of het installeren van robuustere veiligheidsoplossingen.

Gebruik de informatie van de CID® om proactief potentiële veiligheidsproblemen aan te pakken en preventieve maatregelen te nemen om het risico op ongelukken of schade te minimaliseren.