Hoe verbeter je de veiligheid op de werkvloer met een risicoanalyse?

Een risicoanalyse vormt de eerste stap naar een veilige werkvloer. Vaak neemt de preventieadviseur deze taak voor zijn rekening, maar in een kleiner bedrijf kan dit ook de zaakvoerder zijn. In dit artikel kom je te weten wat een risicoanalyse is en hoe je de veiligheid op de werkvloer verbetert dankzij een risicoanalyse.

Boplan FLEX IMPACT® TB 400 Plus en FE Fence in een industriële omgeving

1. Wat is een risicoanalyse?

Een risicoanalyse vormt de eerste stap in een risicomanagementproces en omvat drie aspecten. Eerst en vooral ga je na welke risico’s er bestaan in een werkomgeving. Dan bekijk je wat de kans is dat deze risico's zich effectief voordoen en tot slot schat je de gevolgen in van de risico's.

2. Wat is het doel van een risicoanalyse?

Een risicoanalyse op de werkvloer heeft één doel: de veiligheid op de werkvloer verbeteren. De analyse van de risico's maakt duidelijk welke veiligheidsoplossingen noodzakelijk zijn om de risico’s op de werkplek te controleren en te vermijden in de toekomst.

3. Wat houdt een risicoanalyse in?

Een risicoanalyse bestaat uit twee componenten: analyse en beoordeling. In eerste instantie maak je een analyse van de mogelijke gevaren en risico's die zich op de werkplaats kunnen voordoen. Denk aan de risico’s voor werknemers bij de uitvoering van het werk, de risico’s die gepaard gaan met heftrucks, ... Daarna bepaal je voor elk risico de kans dat het zich voordoet en bereken je wat de gevolgen zijn.

Op basis van de analyse- en beoordelingsfases neem je dan verschillende maatregelen:

  • Preventiemaatregelen die voorkomen dat een ongeval zich kan voordoen of die de kans op het ontstaan van een gevaarlijke situatie sterk verminderen.
  • Detectiemaatregelen om schade vast te stellen na een ongeval.
  • Repressiemaatregelen die schade beperken bij een ongeval.
  • Correctiemaatregelen die zorgen voor een terugkeer naar de toestand voor het ongeval.

4. Welke methodes bestaan er om een risicoanalyse uit te voeren?

Er bestaan verschillende methodes om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of kortweg risicoanalyse op te stellen. We delen ze op in twee groepen: de participatieve methodes en de kwantitatieve methodes. De participatieve methodes maken een inschatting van de risico’s op bais van inbreng van medewerkers. De kwantitatieve methodes vertalen de risico’s in (financiële) cijfers.

Enkele bekende participatieve risicoanalyse-methodes zijn de SOBANE-strategie, de visgraatmethode en de what-if methode. Een voorbeeld van een kwantitieve methode is de Kinney-methode. Allemaal hebben ze hun voor- en nadelen. De keuze voor een bepaalde methode hangt af van de omvang en de aard van het bedrijf waarvoor je de risicoanalyse opstelt. Ook het type goederen speelt een rol. Zo hebben kleine bedrijven voldoende aan een what if-analyse, terwijl grotere bedrijven nood hebben aan een diepgaandere analyse.

5. Wat na een risicoanalyse?

Na het opstellen van een risicoanalyse is de volgende logische stap een verkeersplan maken. Hierin breng je de verkeersstromen op jouw werkplaats in kaart en kom je te weten waar de knelpunten zich situeren. Meer weten? Lees hier onze tips voor het opstellen van een verkeersplan.