Polityka strony

© 2015, polityka strony Boplan BV

Żadne treści z tej strony internetowej nie mogą być powielane, przechowywane w bazie danych i/lub upubliczniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, przez kserowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Boplan BV.

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są niezobowiązujące i zastępują wszystkie poprzednie informacje, ceny i dokumentację oraz mogą być zmienione w dowolnym momencie.

Boplan BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w swoich produktach. Ilustracje w tej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy i czasami zawierają opcje. Zarejestrowane modele, patenty i patenty oczekujące na rozpatrzenie.

Kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą się różnić w zależności od produktu i nie muszą odzwierciedlać koloru produktu końcowego. Kolory przedstawione w niniejszej broszurze nie są wiążące i mogą się różnić w zależności od zastosowania, rynku i cyklu produkcyjnego.