Smurfit Kappa
Ochrona dróg dla ruchu pieszych

Smurfit Kappa: Ochrona dróg dla ruchu pieszych

Boplan client: Smurfit Kappa logo

światowy lider w dziedzinie opakowań papierowych

Firma Smurfit Kappa zwróciła się o pomoc w zakresie ochrony i oddzielenia strefy ruchu pieszych od ruchu pojazdów w miejscu pracy.

Kontakt