Przemysł petrochemiczny i chemiczny

Safeguarding machines

Chemikalia

Lawter jest wiodącym światowym dostawcą specjalistycznych i standardowych żywic, nośników, emulsji woskowych, dodatków i lakierów dla przemysłu graficznego. Skontaktowali się oni z firmą Boplan w celu zapewnienia ochrony pieszych w strefach ruchu oraz ochrony przed uderzeniami w kluczowe maszyny produkcyjne.
Protection of gas bottles

Firma chemiczna

Firma DOW zwróciła się do Boplan w związku z wykonaniem barierek przeciwuderzeniowych w celu zabezpieczenia miejsca składowania butli z gazem. Skutki zderzenia pojazdów w tej strefie mogą być bardzo poważne. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych barierek ochronnych ryzyko to zostało wyeliminowane.