Carrefour: Ochrona bramek

Boplan client: Carrefour logo

Międzynarodowy detalista

Korzyści płynące z ochrony bramek przed uderzeniami wózków widłowych to coś, o czym Carrefour przekonuje się każdego dnia. Firma Boplan umieściła słupki bramkowe w kilku centrach dystrybucyjnych Carrefour.

Kontakt