Waarom een verkeersplan noodzakelijk is in een magazijn

18 mei 2018 in Gezondheid en veiligheid verkeersplan Preventie veiligheid Aanrijdbeveiligingen
  • Meer veiligheid met een verkeersplan

Wie werkzaam is in een groot magazijn zal het bevestigen: verkeersveiligheid is even belangrijk op de werkvloer als op de openbare weg. Zo bleek onlangs nog dat het aantal ongevallen met heftrucks toeneemt. Hiervoor bestaat een oplossing die elk bedrijf meteen kan toepassen: het verkeersplan.

Het openbaar verkeersreglement is er gekomen omdat het aantal weggebruikers steeds meer toenam, en dus ook het aantal ongevallen. In het geval van grote magazijnen is dit niet anders. Vooral in een omgeving waarin heftrucks deel uitmaken van de logistiek kunnen ernstige ongelukken gebeuren.

Een doordacht verkeersplan kan het risico op dergelijke arbeidsongevallen gevoelig verminderen. Een verkeersplan bestaat uit een aantal basisprincipes, maar elke onderneming kan dit invullen naar eigen noden en wensen. Hieronder vind je alvast de pijlers van een efficiënt verkeersplan.

Scheiden is vermijden

De basisregel om incidenten te voorkomen is het scheiden van de verkeerssoorten. Met verkeerssoorten bedoelen we voetgangers, (vork)heftrucks, vrachtverkeer, … Net als in het openbaar verkeersreglement heeft elke gebruiker zijn plaats: een voetganger op het voetpad, een voertuig op de baan.

Zorg voor een heldere vloermarkering

Met markeringstape kan je al heel snel de basis leggen van een verkeersplan. Met deze kleefband in opvallende kleur definieer je afzonderlijke zones voor doorgangen, rijlanen, opslag en parkeerplaatsen. Je kan deze zones visueel afbakenen met grondmarkeringen, maar nog efficiënter is het gebruik van fysieke begrenzingen.

Wie rijdt waar?

Er zijn drie criteria die bepalen wie met wat en waar mag rijden:

  • de breedte van de doorgang
  • de hoogte van het gangpad
  • en de draagkracht van de ondergrond

Voor wat de breedte van de doorgang betreft: hier geldt de regel dat aan beide kanten van het voertuig minstens 20 centimeter ruimte moet zijn. De keuze van een voertuig hangt steeds samen met de breedte van de passage. Waar de ene doorloop een vorklift toelaat, zal die elders enkel met een transpallet veilig te bereiken zijn.

Naast de breedte speelt de doorrijhoogte een rol bij de keuze van het gebruikte voertuig. Niet alleen de hoogte van een doorgang is bepalend, ook de aanwezigheid van buizen en bekabeling boven de gang. Plaats om die reden ook opvallende signalisatie op punten waar hoogte van belang is. Dit wordt soms letterlijk over het hoofd gezien.

Ten slotte is de draagkracht van de ondergrond of een laadplatform een kritieke factor in de keuze van een voertuig én de last die het mag vervoeren per keer.

Hou voetgangers op afstand

Voor voetgangers bieden veiligheidshekken in een opvallende kleur de ideale oplossing als fysieke afscherming. Waar markeringen op de vloer nog ruimte bieden voor willekeur, stellen dit soort balustrades paal en perk aan risicovolle verplaatsingen. Ze zijn snel geplaatst en ineen geklikt, en omdat ze uit polymeer zijn vervaardigd gaan ze jarenlang mee, in tegenstelling tot stalen uitvoeringen. Bovendien is het mogelijk om deze afschermhekken te voorzien van een plint. Zo voorkom je dat voorwerpen een afgeschermde zone op rollen.

Voetgangers bescherm je bovendien niet alleen tegen voertuigen. Om te vermijden dat een voetganger onder een stapel goederen terechtkomt die uit een rek komt gevallen, kan u een wandelgangbescherming installeren. Dit is een beveiliging dat bestaat uit een raamwerk dat zich langsheen én boven een doorgang bevindt.

Doorgangsverkeer

Duidelijke afspraken rond rijrichting en voorrang

Net zoals in het openbaar verkeer is het belangrijk dat iedereen op dezelfde golflengte zit qua rijrichting. Éénrichtingsverkeer is de ideale oplossing om misverstanden en -toestanden te vermijden. In veel opslagplaatsen is dit evenwel niet eenvoudig of zelfs onmogelijk. In dat geval laat je ook hier de algemene verkeerswet gelden: hou rechts en geef voorrang aan voertuigen die van rechts komen, of die als prioritair worden beschouwd.

Is het zicht beperkt voor één van de twee voertuigen, dan krijgt die ook voorrang. Verder hebben bestuurders van vorkliften die vooruit rijden steeds voorrang op achteruitrijdende collega's.

Nogmaals: dit is een kwestie van onderlinge afspraken. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Let op je snelheid

Bij een aanrijding bepalen twee factoren de impact: snelheid en gewicht. Met gewicht bedoelen we niet enkel het gewicht van de heftruck, maar ook van de lading. Zorg voor een algemeen afgesproken snelheidslimiet per zone of afdeling, en geef die ook aan op de werkvloer.

Wees voorbereid op ongevallen

Het risico op ongevallen in een omgeving met voertuigen kan je met een gebalanceerd verkeersplan minimaliseren, maar niet uitsluiten. Zorg daarom voor voldoende bescherming voor je werknemers, het machinepark en het gebouw in zijn geheel. Stel dat het fout gaat, dan zorgen de extra veiligheidsbarrières ervoor dat er geen gewonden vallen, en dat de materiële schade beperkt blijft.

Beveiliging van de infrastructuur

Een loods bestaat uit doorgangen, poorten en laadkaaien. Elk van deze elementen is kwetsbaar voor aanrijdingen en beschadigingen door heftrucks of transpalletten (ook wel pallettrucks of palletwagens genoemd). De kosten voor het herstellen van een beschadigde magazijnmuur kan gauw oplopen. De magazijnbescherming optimaliseren kan je door kunststof beschermpalen (de zgn pollers of bollards) en beschermportalen (met hoogtebegrenzing) te plaatsen. Naargelang het type verkeer kan u voor lichte of zwaardere bollards opteren. Naast de veiligheidsbuffer op zich zijn er verschillende uitvoeringen beschikbaar: gestreept, met reflecterende strips en zelfs met led-verlichting. Beschermpaaltjes met led-verlichting zorgen voor een helder zicht tijdens het laden en lossen bij laadkaaien.

De hoogtebegrenzers zorgen ervoor dat er geen directe aanrijding is tussen een voertuig en de bovenkant van een doorgang of poort. Sommige vorkheftrucks hebben hydraulische mast die mee stijgt met de vork. Zelfs als de vork zich slechts een halve meter boven de grond bevindt, kan dit ervoor zorgen dat de mast aan de andere kant veel te hoog staat om door een doorgang te manoeuvreren. Bijkomend probleem is dat de bestuurder niet altijd een helder zicht heeft op de hoogtepositie van de vorklift. Zorg daarom ook voor een kunststof stootbuffer boven doorgangen.

Scherm het machinepark af

Een aanrijding tegen een machine kan gauw leiden tot een financiële catastrofe. Ten eerste is het herstellen van machines, in de meeste gevallen op maat gemaakt, een dure aangelegenheid. Ten tweede kan het bedrijf ook financiële schade lijden omdat de machine buiten dienst is, en dus leveringen on hold staan. Zorg daarom voor een degelijke bescherming van het machinepark - er hangt teveel van af!

Met een gerichte investering in betrouwbare aanrijdbeveiliging bescherm je het bedrijf tegen economische rampscenario's. Aanrijbeveiliging bestaat hoofdzakelijk uit een constructie van robuuste kunststof balken. Er zijn zowel lichte als zwaardere veiligheidsbarrières beschikbaar, naargelang het type verkeer in de loods.

Het is mogelijk om de ene constructie met de andere te combineren. Zo kan je de klassieke aanrijbescherming combineren met een veiligheidshek. Op die manier zorg je voor een veiligheidsbuffer én vermijd je dat personeel zich op een rijlaan begeeft.

Bevinden er zich robots of vergelijkbare assemblage-eenheden op de werkvloer? Zorg dan voor een aanrijbeveiliging met een hekwerk. Zo vermijd je dat mens en technologie op een ongelukkige manier met elkaar in aanraking komen.

Bescherm stapelrekken en stellingen

Een onvoorzichtige tik tegen een rek kan in een paar seconden de productie- en leveringstermijn een flinke knauw geven, om maar te zwijgen van lichamelijke letsels die hiermee gepaard kunnen gaan. Het is een pijnlijk verlies dat je eenvoudig kan voorkomen met kunststof rekbescherming. Met de Rackbull bescherm je stapelrekken in een paar minuten. Door zijn universele vorm klik je de plastic bescherming zo op de poten van de stelling.

Met de Rack End, een robuuste constructie met twee dwarsbalken in kunststof, zorg je voor een extra bescherming van de rekhoofden.

Beveilig zuilen, masten en mezzanines

Vrijwel alle loodsen zijn opgebouwd met zuilen en masten. In veel magazijnen bevinden zich bovendien mezzanines; platformen op een draagconstructie van palen. Pilaren zijn het draagwerk van een gebouw of constructie, dus je wil absoluut vermijden dat die een naakte aanrijding moeten incasseren. Dergelijke pijlers zijn er in alle soorten en maten, dus een flexibele oplossing is hier aan de orde.

Kolombescherming biedt hiervoor de nodige bescherming, en is beschikbaar in twee types: met een vaste binnenmaat, en met een binnenmaat die aanpasbaar is.

Kolombescherming met een vaste binnenmaat duiden wij aan met het type KP Protector. Deze stootbescherming is herkenbaar aan de ton-vorm, en leent zich perfect voor ronde dragende zuilen of stalen profielen (de zgn. kolommen met een H-balk). Deze bescherming laat zich eenvoudigweg rond de paal aansluiten met velcro of een optionele boutenset. Bovendien is het mogelijk om binnenin een schokwerende foam te laten voorzien, zodat de pilaar een dubbele bescherming krijgt.

Daarnaast heb je de modulaire bescherming van masten of zuilen, gekend als het type KP Universal. Stel dat er zich pilaren in jouw magazijn bevinden met uitzonderlijke afmetingen, dan zorgt deze erg impactbestendige oplossing voor de nodige bescherming. Deze constructie kan volledig op maat worden aangepast tot die perfect aansluit op de steunpilaar.

Conclusie: een verkeersplan bespaart je een hoop ellende

In magazijnen, in het bijzonder met voertuigen, loert het gevaar om elke hoek. De bescherming van werknemers in de eerste plaats, en het minimaliseren van schade aan machines en rijtuigen is de basisformule voor een gezonde onderneming. Er is slechts één verkeerde inschatting nodig om een rampscenario te laten opdoemen.

Een weldoordacht verkeersplan begint met het inrichten van een fysieke scheiding tussen voertuigen en voetgangers. Aangevuld met een risico-analyse per zone geeft dit je een heldere kijk op de nodige voorzorgsmaatregelen. De dag dat je jezelf dankbaar zal zijn voor de aangebrachte beschermingsproducten, die komt er sowieso.

Recent Nieuws

Categorieën

Tags