7 essentiële tips voor een veilig magazijn

30 augustus 2018 in Gezondheid en veiligheid veiligheid magazijn signalisatie aanrijdbeveilgiing
  • Tips voor veilig magazijn

De inrichting en organisatie van een magazijn steunt op twee belangrijke pijlers: veiligheid en efficiëntie. Eens de inrichting achter de rug is, blijft het een kwestie van organisatie om deze twee aspecten te waarborgen. Hieronder vind je enkele praktische tips die je hierbij kunnen helpen.

Hou voetgangers en voertuigen gescheiden

Niet toevallig het eerste punt als het op veiligheidsmaatregelen aankomt. De scheiding van voetgangers en voertuigen als heftrucks is een absolute prioriteit als het op veiligheid aankomt. Een aanrijding van een heftruck met een werknemer is haast nooit zonder ernstige letsels. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden, of zelfs volledig af te schermen.

Een fysieke begrenzing biedt de grootste garantie voor de veiligheid op de werkvloer. Hiervoor kan je beroep doen op verschillende veiligheidstoepassingen. Een kunststof veiligheidshek is een klassiek voorbeeld van een doeltreffende afscheiding. Het is licht, flexibel en opvallend. Het laat zich makkelijk en snel plaatsen doorheen de verschillende zones binnen een magazijn. Omdat het tot een hoogte reikt dat niet toelaat om er gewoon over te stappen, beschouwt men dit type hekwerk als de meest adequate toepassing om het voetgangersverkeer in veilige banen te leiden. Er bestaat ook aanrijdbeveiliging gecombineerd met een veiligheidshekken, speciaal gericht op situaties met heftruckverkeer: de HP Plus. Deze veiligheidsafsluiting is voorzien van maar liefst drie horizontale rails, waardoor die behoorlijk wat impact kan opvangen. De ideale oplossing voor zones waar voetgangers en vorkliften dicht in elkaars buurt komen.

Voor plastic afschermingshekken bestaan er ook veiligheidspoortjes, waarmee magazijnmedewerkers makkelijk van de ene naar de andere zone kunnen bewegen, zonder daarom hun eigen veiligheid op het spel te zetten. Het poortje dwingt de werknemer tot een halt in plaats van dat die gewoon argeloos een passage voor heftrucks kan oversteken. Naargelang de omstandigheden of beschikbare ruimte zijn er veiligheidspoorten die kunnen kantelen, schuiven of draaien.

Bescherm je gebouw en machinepark met aanrijbeveiliging

In een magazijn of depot waar dag in dag uit, elk uur van de dag, verschillende heftrucks doorheen manoeuvreren kan je niet anders verwachten dat binnen de kortste keren een aanrijding gebeurt - dit valt geenszins uit te sluiten. In het beste geval gaat dit om een aanrijding met enkel materiële schade. Dan nog kunnen de herstelkosten voor de schade aan het gebouw, het machinepark en het voertuig een financiële zenuw raken. Het zijn nochtans uitgaven die je met een relatief lage investeringskost kan vermijden.

Aanrijdbescherming uit kunststof is gunstig in aankoopprijs én laat zich eenvoudig aanbrengen. De meest robuuste beschermingstoepassing is de Traffic Barrier, kortweg "TB". Deze safety barriers fungeren als veiligheidsbuffers tussen de vorkheftrucks en de infrastructuur. Naargelang het type voertuig dat de dienst uitmaakt in een bepaalde zone, kan je tussen verschillende uitvoeringen kiezen. De TB mini is de lichtste variant in zijn soort, en leent zich tot plaatsen met licht rollend materiaal. Met licht rollend materiaal bedoelen we concreet palletwagens, winkelwagentjes of rolcontainers. Je kan deze bescherming terugvinden in magazijnen en sorteercentra, maar ook in je lokale warenhuis.

Van zodra er heftrucks of vergelijkbare voertuigen om de hoek komen kijken, zijn er een meer robuuste veiligheidstoepassingen aan de orde. Aanrijdbeveiliging voor heftruckverkeer begint vanaf de TB 260 en reikt tot TB Super Triple. De TB Super varianten zijn de krachtpatsers onder de veiligheidsbuffers. Ze bestaan uit een verankerde constructie van massieve kunststof balken. Hoewel ze robuust zijn gebouwd, zijn ze door hun structuur en materiaal erg flexibel. Het voordeel hiervan is dat het risico op beschadiging aan het gebouw, machines of het voertuig zelf tot een minimum beperkt blijft - dit in schril contrast met stalen aanrijdbeveiliging.

Bovendien laat de Traffic Barrier zich makkelijk ombouwen tot hybride vormen van aanrijdbescherming, aangeduid met TB Plus. Zo kun je deze beschermingstoepassing combineren met een veiligheidshekken, onder de vorm van de TB 260 Double Plus. Een machine of constructie beschermen tegen vallende voorwerpen of voetgangers? Vertrouw op de TB 400 Plus Fence. Deze constructie bestaat uit aanrijdbeveiliging gecombineerd met een beschermingsrooster.

Aanvullend kan je kolombescherming voor zuilen, hoekbescherming en rekbescherming voor magazijnstellingen inzetten voor maximale veiligheid.

Maak gebruik van (opvallende) veiligheidskledij en -schoeisel

Een werknemer met opvallende kledij maakt gevoelig minder kans om betrokken te raken in een ongeluk door onoplettendheid van een ander. Een eenvoudig fluorescerend hesje haalt het risico al drastisch naar omlaag.

Het is in hangars doorgaans aangewezen om steeds gebruik te maken van een veiligheidshelm, zeker waar ladingen met losse voorwerpen verplaatst worden. Een voorwerp van een paar 100 gram kan al een ernstig hoofdletsel teweegbrengen als het van een hoogte naar beneden tuimelt, iets wat tijdens het stapelproces in een loods niet ondenkbaar is. Een goede hoofdbescherming heeft reeds vele levens en carrières gered.

Veiligheidsschoenen zijn een absolute must in een opslagplaats. De kans dat iemand zijn voet ergens onder of tussen raakt, of een vallend voorwerp te verduren krijgt is er groter dan op andere werkplaatsen. Voeten zijn constant in beweging en worden gebruikt als extra kracht of ondersteuning, wat ze aan een hoger risico blootstelt.

Breng voldoende signalisatie aan in het gebouw én op voertuigen

Zorg voor een weldoordachte signalisatie binnen het magazijn. Dit gaat van borden, en verlichting tot grondmarkering. Het aanduiden van risicozones, zowel via borden als vloersignalisatie (waaronder ook zebrapaden), zorgt voor een grotere oplettendheid bij werknemers. Dit is vooral van toepassing in de buurt van machines of doorgangen waar er heftruckverkeer is. Interessant hierbij is om eventueel gebruik te maken van diverse kleurschema's.

De beste afscherming blijft evenwel fysieke begrenzingen, zoals eerder vermeld in dit artikel.

Niet alleen signalisatie op vaste elementen binnen een fabriek spelen een rol. Veel heftrucks maken gebruik van een elektrische motor en zijn daarom niet altijd hoorbaar. Voertuigen zoals heftrucks laat je daarom best ook voorzien van een opvallende kleur en/of fluorescerende strips. Bovendien kan je met een felle led-lamp een lichtsignaal projecteren op de vloer, als alternatief voor de klassieke zwaailicht. Zo weten voetgangers enkele meters op voorhand dat er een vorkheftruck in aantocht is. Deze lamp is makkelijk te bevestigen op de heftruck, en staat bekend als de BlueSpot of de TruckSpot.

Minder bekend als vorm van signalisatie, maar erg waardevol binnen een magazijn met heftrucks is het gebruik van een bolle spiegel. Het is een kleine ingreep, maar het zorgt voor een pak meer overzicht en veiligheid in elke verkeerssituatie. Een bolle spiegel kan je onder andere plaatsen aan kruispunten en uiteinden van doorgangen, aan laadkades, in parkings en aan uitritten. Bij elk van deze situaties bewijzen ze hun nut!

Voorzie wielblokkeringen bij laadkaaien

Vrijwel elk magazijn of distributiecentrum maakt gebruik van laadkades. Zowel binnen als buiten voorzie je deze plaatsen van wielstoppers. Dit zijn plinten die fungeren als veiligheidsbumpers tussen het voertuig en het gebouw. Het aanbrengen van veiligheidsplinten zorgt er niet alleen voor dat het verkeer in goede banen geleid wordt, het vermijdt ook aanrijdingen van bouwelementen door vrachtwagens of heftrucks. Een botsing zorgt immers niet alleen voor materiële schade, ook economisch kan de aanrijding verstrekkende gevolgen hebben.

Risicogebonden functies vragen degelijke opleidingen

Personen die een functie uitoefenen waaraan mogelijk risico's zijn verbonden voorzie je van een degelijke opleiding. Niet alleen de opleiding zelf is van belang, ook het (jaarlijks) herhalen of actualiseren van de materie beïnvloedt de veiligheid op het werk.

Voor magazijnen denken we in eerste instantie aan heftruckchauffeurs. Zij spelen een primordiale rol in het logistiek proces. Om die reden heeft een ongeluk met een heftruck niet alleen vaak rampzalige gevolgen voor personen en materiaal, ook de impact op het distributieproces is fenomenaal. Een chauffeur met een grondige training achter de kiezen zal veel minder snel inschattingsfouten maken en onnodige risico's nemen. Momenteel zien we een stijgende trend in het aantal ongevallen met heftrucks. Een bredere toepassing van goede opleidingen kan deze onrustwekkende tendens tegengaan.

Niet alleen heftruckchauffeurs hebben af te rekenen met risico's. Personen in contact komen met gevaarlijke stoffen, (hoge) constructies of kritieke situaties zijn net zo goed blootgesteld aan gevaar. Een getrainde werknemer beperkt het risico op ongevallen. Stel dat er zich alsnog een incident voordoet, dan is bij een geoefende medewerker de kans groter dat hij of zij dit koelbloedig tot een goed einde brengt.

Zorg voor veilige doorgangen

Logistiek bestaat uit tal van kleine, snelle processen. Alles gebeurt doorgaans zo nauwkeurig mogelijk, maar het blijft werken tegen de klok. Onder die omstandigheden komt het wel eens voor dat er een onzorgvuldigheid sluipt in het stapelproces.

Om te voorkomen dat personen onder vallende objecten terechtkomen, kan je de doorgangen voorzien van een doorvalbeveiliging. Deze constructie bestaat uit een soort kooi van kunststof balken die de voetganger beschermt tegen ladingen die achter het rek dreigen te vallen, omdat deze bv te diep werden gestapeld.

Daarnaast zorg je best voor verankerde rekken en stellingen. Rekbescherming is één ding, maar wil je absoluut zeker zijn van veilige gangpaden, dan kijk je er best op toe dat de rekken gefixeerd zijn aan de vloer. Dit kan eenvoudigweg door de poten van het rek tegen de vloer aan te schroeven.

Deze tips zijn slechts een greep uit een waaier van maatregelen om de veiligheid in het magazijn te verhogen. De beste oefening bestaat uit het opmaken van een risicoanalyse, om daaropvolgend een verkeersplan uit te tekenen. Deze aanpak zal je dwingen om overleg te plegen met mensen op de werkvloer en de preventie-adviseur. Zij vormen nog steeds de voornaamste bron van advies voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Recent Nieuws

Categorieën

Tags