7 risicozones in een magazijn

22 December 2018 in Gezondheid en veiligheid risicozones Risico Inventarisatie & Evaluatie risicoanalyse Preventie preventieadviseur Preventiebeleid
  • Risicozones magazijn

Net zoals een heuse stad heeft elk magazijn ook zijn eigen verkeer en zogenaamde "zwarte punten". Dit zijn zones waar het risico op een ongeval hoger ligt dan gemiddeld. Doorgaans komen plaatsen met veel heftruckverkeer het meest in aanmerking voor ongelukken met materiële schade of erger: fysieke letsels. Gelukkig bestaat er voor elke risicozone een toepasselijke oplossing om de veiligheid te verhogen.

Gangen en rekken

De doorgangen zijn de bloedbaan van het magazijn of distributiecentrum. Gangpaden zijn over het algemeen vrij smal en laten weinig ruimte voor onverwachte manoeuvres. Komt daarbij dat het voetgangers- en heftruckverkeer geflankeerd worden door metershoge stapelrekken. Stel dat de chauffeur van een vorklift net op tijd kan uitwijken voor een voetganger, dan nog bestaat de kans dat hij tegen de rekken aanrijdt. Hierdoor lopen de stapelrekken niet alleen schade op, ook kunnen er palletten uit die rekken naar beneden vallen, en ernstige letsels of schade veroorzaken.

Om te vermijden dat voetgangers en heftrucks in elkaars buurt komen, kan het helpen om de gangen in te delen als voetgangerslanen en voertuiglanen. Markeringstape kan hierbij helpen. Zo kan de ene kleur van markeringstape een doorgang voor voetgangers markeren, en in een andere kleur die van vorkliften. Een fysieke afbakening biedt echter meer garanties wat het scheiden van verkeersstromen betreft. Zo kun je zones afschermen tegen voetgangers door middel van plastic veiligheidshekken.

Met kunststof rekbescherming verklein je de kans dat bij een aanrijding rekken ineenstorten of schade oplopen. Zo biedt de Rackbull een extra buffer wanneer een voertuig in aanraking komt met een rek. Bovendien zijn de reksteunen extra zichtbaar door de opvallende kleur van de makkelijk aan te brengen bescherming.

Om de kans op vallende goederen tot een minimum te beperken kan je voetgangers in de wandelgangen beschermen met de HT Tunnel. Dit is een constructie uit synthetische veiligheidshekken die je om de wandelgangen heen kan plaatsen, of aan de muur kan bevestigen.

Aan de vorken van heftrucks kun je een minicamera laten bevestigen zodat de chauffeur altijd zicht heeft op waar bv laadborden met goederen neergezet worden. Voor op hoger gelegen rekken kan dit erg van pas komen.

Mezzanines

Mezzanines of entresols kan je vergelijken met een balkon waar zich goederen op bevinden. Tussenvloeren of insteekverdiepingen bieden niet alleen ruimte om goederen te stapelen, dit zijn ook zones waar af en toe personeel op aanwezig is.

Omdat deze zone hoger gelegen is, brengt dit ook meer risico's met zich mee. Zo kan een tussenverdieping instorten als die te zwaar is belast met goederen. Een andere oorzaak van een instorting is het ongelijkmatig stapelen van producten, zodat een bepaald punt van de entresolvloer overbelast wordt.

Daarnaast is er ook sprake van een valrisico. Een personeelslid kan uitglijden of struikelen over een voorwerp - iets wat zich zowel op de mezzanine als op de aanpalende trap kan voordoen. Het valrisico geldt overigens niet enkel voor werknemers, ook goederen kunnen van de entresolvloer tuimelen. Zeker als die verkeerd zijn gestapeld of als er een heftruck in aanraking komt met de constructie.

In beide gevallen kunnen de gevolgen desastreus zijn voor aanwezige werknemers. Een dergelijke ongeval zal daarnaast ook voor ernstige schade zorgen aan de infrastructuur of nabijgelegen voertuigen.

De uitgelezen oplossing om de veiligheid op een tussenvloer te verhogen is een kunststof balustrade, zoals de HD Mezza. Dit bestaat uit een veiligheidshandrail die dienst doet als valbeveiliging. Hiermee voorkom je dat werknemers en goederen van een platform vallen of glijden. De HD Mezza beschikt daarnaast ook over een veiligheidsplint, zodat goederen, voorwerpen of palletten niet van het platform kunnen rollen of schuiven. Met een veiligheidspoortje kan je het laadplatform volledig omsluiten. Eventueel aanpalende trappen kan je de treden voorzien van een antisliplaag.

Een andere maatregel is het duidelijk vermelden van het maximaal aantal gewicht per vierkante meter dat de entresol kan dragen. Laat de mezzanine ook jaarlijks controleren op stabiliteit en slijtage.

Loopbruggen

Een loopbrug verbindt het ene werkplatform met het andere, of biedt de mogelijkheid om als voetganger verschillende zones te bereiken zonder rijdend verkeer te moeten kruisen. Hoewel in het tweede geval uit een oplossing bestaat om de veiligheid te verhogen, is de veiligheid pas voldoende als de loopbrug zelf ook van de nodige beschermelementen is voorzien.

De meest voor de hand liggende toepassing is het veiligheidshek waarmee de loopbrug is omsloten. Zo vermijd je dat werknemers uitglijden of naar beneden vallen als ze hun evenwicht verliezen.

Daarnaast zorg je ervoor dat de constructie zelf voldoende is beschermd. Veel loopbruggen worden ondersteund door zuilen of palen. In zones waar heftruckverkeer de dienst uitmaakt, bescherm je deze palen met kunststof kolombescherming.

Laadkades

Laadperrons of laaddocks zijn punten waarop voertuigen en werknemers heel dicht in elkaars buurt komen, zowel binnen als buiten. Buiten manoeuvreren vrachtwagens hun aanhangwagen of laadruimte tot enkele centimeters voor de dockdeur. Vervolgens snellen heftrucks of palletwagens toe om de vracht te laden of te lossen.

Het risico op een aanrijding tegen het gebouw, elektrische poorten, andere voertuigen of personeel ligt hierdoor gevoelig hoger dan op andere plaatsen. Het komt er dus op aan om zeker deze punten van de nodige aanrijdbeveiliging te voorzien. Ook kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de chauffeur door miscommunicatie of verstrooidheid vertrekt terwijl heftrucks nog bezig zijn met laden of lossen.

Er zijn twee invalshoeken waarmee je een laadkade kan beveiligen: zichtbaarheid en bescherming. Om de zichtbaarheid te verhogen kan je beschermpalen met LED-verlichting aan de binnenkant van het laadperron plaatsen. Hierdoor is de laadruimte van een oplegger of vrachtwagen meer verlicht. Als zich een persoon in de laadruimte bevindt, dan zullen heftruckchauffeurs die sneller opmerken. Met markeringstape kan je de risicozone duidelijk afbakenen, om zo de waakzaamheid op die plaats te verhogen.

Een fluorescerend hesje voor personen die in en rondom deze zone werken draagt ook bij aan een verhoogde zichtbaarheid.

Het andere luik is fysieke bescherming onder de vorm van aanrijdbeveiliging. Zo kan een veiligheidsbarrière met enkele of dubbele rail de nodige buffer bieden aan de laadpoort als een heftruck te dicht tegen het gebouw aan komt rijden. Ook kunnen veiligheidsplinten vermijden dat heftrucks en palletwagens onzacht in aanraking komen met muren of personeel.

Wielstoppers kunnen perfect dienst doen als bescherming tegen aanrijdingen van buitenaf. Boplan biedt wielkeggen in drie formaten. De wielkeg van het zwaarste formaat kan vrachtwagens tot wel 40 ton aan!

Open bedrijfsterreinen

Ook buiten het magazijn bevinden zich risicozones. Naargelang het type product kunnen goederen ook op open bedrijfsterrein worden gestapeld. Over het algemeen gelden in dit geval dezelfde risico's en veiligheidsmaatregelen als binnen het magazijn. Een extra aandachtspunt hierbij is dat het voertuigverkeer hier bovendien zwaarder kan zijn. Naast heftrucks rijden hier ook vrachtwagens en lichte bestelwagens rond.

Om botsingen tussen voertuigen of aanrijdingen met personen te vermijden, zorg je hier ook voor een helder verkeersplan waarmee diverse verkeersstromen van elkaar worden gescheiden, breng je kunststof aanrijdbeveiliging aan waar van toepassing en plant je beschermpaaltjes om zones af te bakenen of infrastructuur te beschermen.

Opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen

Niet enkel de chemische industrie moet rekening houden met de opslag van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen komen voor in alle maten en soorten. Het kan gaan om giftige substanties, zoals behandelingsproducten, maar ook brandbare stoffen zoals onderhoudsproducten of letterlijk brandstof. Het zijn met andere woorden producten die niet louter in de chemische sector voorkomen. Van elk bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt of die opslaat wordt verwacht dat het extra aandacht schenkt aan de nodige veiligheidsmaatregelen.

Naast bescherming die specifiek is gericht op het beveiligen van de gevaarlijke stoffen, is het aangewezen om aanrijbeveiliging te voorzien in het geval dat er zich ook vorkliften in deze zone bevinden. Hiermee voorkom je dat bij een stuur- of inschattingsfout gevaarlijke stoffen vrijkomen of vuur vatten door de aanrijding of chemische reacties die hieruit voorkomen.

Machineparken

In productiebedrijven vind je vaak omvangrijke machineparken. Naargelang het type industrie kunnen hier machines tussen zitten die gevaarlijk zijn voor personeel. Voorbeelden zijn snij- of zaagmachines in de houtsector, of robots in fabrieken die met assemblagelijnen werken.

Door het inzetten van veiligheidsroosters bestaand uit hars dat met glasvezels is verstevigd bescherm je zowel de machine(s) als de personen die zich in dezelfde ruimte begeven. De mazen van het rooster zijn 33 x 33 millimeter, waardoor werknemers niet met hun handen tot bij de machine raken. Hiervan bestaat ook een meer stevige variant, de TB 400 Plus Fence, waarmee je de machines ook efficiënt kan beschermen in een omgeving met voertuigen.

In kaart brengen van risicozones

Om zicht te krijgen op alle risicozones, stel je een risicoanalyse op, ook wel aangeduid met Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De risicoanalyse vormt namelijk de basis van elk preventiebeleid. Eens de risicozones duidelijk in kaart zijn gebracht, kan je heel gericht de veiligheid in het magazijn optimaliseren. Zo herleid je het risico op arbeidsongevallen tot een minimum, en vermijd je hoge herstelkosten aan het gebouw, machinepark of de voertuigen.

Is je bedrijf aan een optimalisatie van de algemene veiligheid toe? Of ben je een architect of aannemer van bedrijfsgebouwen, en wil je een veilig gebouw afleveren? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team van experts. We staan je graag bij met advies en aanwijzingen.

Recent Nieuws

Categorieën

Tags