Een must voor elke werkplaats: een risicoanalyse

Een eerste stap in de richting van een veilige werkvloer

Ontdek ons gamma

Verbeter de veiligheid op de werkvloer met een risicoanalyse

Een risicoanalyse bestaat uit twee onderdelen: de analyse en de beoordeling ervan. Bij een risicoanalyse van de werkplaats worden de gevaren voor de werknemers bij de uitvoering van het werk vastgesteld, alsook de risico’s voor hun welzijn. Hierna worden de risico’s beoordeeld, met focus op de preventiemaatregelen. Een risicoanalyse heeft één doel: de veiligheid op de werkvloer verbeteren.

De Unité Hygiène et Physiologie du Travail van de Katholieke Universiteit van Leuven ontwikkelde de SOBANE strategie, ondersteund door de Europese Unie. Dat is een participatieve strategie voor preventie en beheer van risico’s op de werkplaats. Het doel is om zo de risico’s efficiënter in te schatten. de SOBANE strategie bestaat uit vier niveaus: Screening (opsporing), OBservatie, ANalyse en Expertise, die we kort even bespreken.

Screening/ Opsporing

De eerste fase gaat over de identificatie van de belangrijkste problemen, om vervolgens de opvallende gebreken, zoals bijvoorbeeld een put in de grond, op te lossen. Daarnaast worden ook de moeilijker op te lossen problemen in kaart gebracht. Deze fase gebeurt vaak door werknemers, het technisch kader, de werkgevers of een interne preventieadviseur.

Observatie

Sommige problemen zullen meer tijd vragen om grondiger uit te werken. Dit gebeurt tijdens het niveau van de Observatie. Deze fase verschilt niet veel van de vorige, maar focust wel op een specifiek probleem zoals lawaai, gevaarlijke chemische producten, brandrisico of relatieproblemen, werkbelasting of stress. Ook hierbij is het belangrijk dat er wordt nagedacht over welke risico’s prioritair dienen aangepakt te worden.

Analyse

Wanneer een risico na deze twee niveaus nog niet is opgelost, moet er een analyse van de aspecten van het risico worden uitgevoerd. Hierbij worden de interne preventieadviseurs bijgestaan door de externe preventieadviseurs die beschikken over de nodige expertise en middelen. Vaak komen hier eventuele metingen aan bod om onder andere oorzaken te achterhalen of oplossingen te optimaliseren.

Expertise

Bij het laatste niveau wordt de hulp ingeroepen van experts om eventuele uiterst complexe situatie te onderzoeken en op te lossen. Hierbij kunnen speciale metingen nodig zijn. Eens je een risicoanalyse bij de hand hebt, kan je overgaan tot het uittekenen van een verkeersplan van je magazijn.