De 10 vaakst voorkomende heftruckongevallen

3 juni 2019 in Gezondheid en veiligheid arbeidsongevallen heftruckongevallen ongelukken Preventie preventieadviseur aanrijdingen
  • Ongevallen heftrucks

Van alle arbeidsongevallen nemen incidenten met heftrucks nog steeds een aanzienlijk deel in. Meer zelfs: het staat op nummer 4 van alle werkgerelateerde ongelukken! In 2018 bleek het aantal ongelukken met vorkliften nog steeds in een stijgende lijn te zitten! Met een vorkheftruck kunnen zich verschillende ongevallen voordoen. We noemen hier de 10 meest frequente op.

1. Aanrijding door een heftruck

Frequentie: 41%

Nog steeds met stip op één: aanrijdingen. Hierbij gaat het enerzijds om personen die hierbij gewond raken, maar ook om de beschadiging aan het gebouw, goederen of andere voertuigen. Een Brits onderzoek wijst uit dat driekwart van de ongevallen met heftrucks zijn oorzaak vindt in een onaangepaste inrichting van de werkvloer en in het bijzonder een gebrekkige scheiding tussen voertuig- en voetgangersverkeer!1

Om die reden is een werkplaats met heftrucks zonder aanrijdingsbeveiliging een acuut gevaar voor werknemers, de infrastructuur en de goederen. Vandaag is het zo goed als ondenkbaar om een magazijn te beheren zonder er aanrijdbeveiliging in te installeren. De gevolgen van aanrijdingen door heftrucks zijn dan ook niet te onderschatten. Boplan biedt een uitgebreid gamma met aanrijbeveiliging in kunststof, waardoor je het magazijn volledig op maat kan beveiligen in het belang van het welzijn van de werknemers en het imago van je bedrijf.

2. Vallende goederen

Frequentie: 17%

Wanneer de vorklift een onvoorzichtig manoeuvre uitvoert, of onverwacht moet uitwijken voor een medewerker of een obstakel, dan bestaat de kans dat de lading op de vork naar beneden tuimelt. Naargelang de aard van de last kan dit voor ernstige kwetsuren of schade zorgen!

Om te vermijden dat heftrucks en personen onverwacht elkaars pad kruisen, en dus een uitwijkmanoeuvre moeten uitvoeren, stel je een helder verkeersplan voor je magazijn op. Op die manier kun je het rijdend verkeer en voetgangers netjes scheiden, en voorkom je pijnlijke confrontaties.

In sommige omstandigheden is het onvermijdelijk dat voetgangers en heftrucks in elkaars buurt komen. Laat heftrucks én voetgangers extra opvallen. Voetgangers kunnen een fluorescerend hesje dragen, terwijl heftrucks uitgerust kunnen worden met strips in een opvallende kleur. Bovendien kan je een zogenaamde BlueSpot of TruckSpot bevestigen op de voertuigen. Dit is een lampje dat een blauwe stip op een paar meter van het voertuig projecteert op de vloer. Ze kondigen ze hun aankomst aan tegenover iedereen die zich in dezelfde buurt bevindt.

3. Vallen vanop een hoogte

Frequentie: 12%

Hoewel het vanzelfsprekend sterk afgeraden is, komt het vaak voor dat een werknemer zich in de hoogte laat hijsen met de heftruck om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Heftrucks zijn niet voorzien om personen te heffen, en voor de werknemer in kwestie is dan ook soms balanceren geblazen om niet te vallen. Helaas loopt dit niet altijd goed af!

Maak de werknemers bewust van het gevaar voor dit soort valpartijen. Niet alleen mondeling of via een presentatie over veiligheid op het werk, maar neem dit ook op in affiches met veiligheidsvoorschriften in de werkruimte.

4. Zijdelings kantelen

Frequentie: 7%

Als een vorklift zich op een hellend platform begeeft, te snel over een drempel of oneffenheid rijdt, of plots moet uitwijken, kan dit ervoor zorgen dat die zijwaarts kantelt. Het gevolg is dat de chauffeur uit de cabine wordt geslingerd of gekneld raakt tussen de heftruckcarrosserie en de grond of een muur (omdat die bv ternauwernood uit de cabine wou springen).

Met het beperken van de maximumsnelheid op de werkplaats kan je al heel wat risico’s uitschakelen. Je kan dit intern afspreken, opdragen en aanduiden, maar op stressvolle momenten kan het voorkomen dat de chauffeur toch dat tandje bijsteekt. Wat onverantwoord is naar de omgeving en zichzelf toe. Wil je absoluut zeker zijn dat de snelheid beperkt blijft onder eender welke omstandigheden, dan kan je een snelheidsbegrenzer installeren in de vorklift. Dit dwingt de chauffeur om niet snel, maar net efficiënt en veilig te werken.

Vandaag kan je bovendien beroep doen op het TruckLog Speed Zoning systeem. Dit is een systeem met infraroodtechnologie die de maximumsnelheid automatisch aan de omstandigheden per zone aanpast.

De heftruck zelf kan je bovendien uitrusten met veiligheidsgordels of veiligheidsbeugels, of je kan voor een gesloten cabine zorgen. Veiligheidsgordels zijn het meest budgetvriendelijk (en noodzakelijk) maar bieden meteen ook de minste bescherming van de drie! Bovendien is het verleidelijk om de gordel gewoon achter de rug in te klikken zonder hem om te doen - zeker in situaties waar de chauffeur geregeld uit de vorklift moet stappen.

Een mogelijk oplossing hiervoor is de zogenaamde streambelt. Dit is een gordel die zich voor de ingang van de cabine bevindt, waardoor de clarkchauffeur genoodzaakt is om die om te doen bij het instappen.

Beugeldeuren bieden de cabine extra bescherming bij een ongeval. Een variant hierop zijn de zwenkbeugels. Dit werkt volgens hetzelfde principe als beugeldeuren, met dat verschil dat de heftruckbestuurder die naar boven kan openen. Dit zorgt ervoor dat hij of zij ook in smalle ruimtes moeiteloos kan op- en uitstappen.

Wil je volledige veiligheid, dan is de volledig gesloten cabine nog steeds de meest aangewezen oplossing. Naast bescherming tegen weersomstandigheden, stof of vervuiling is de kans op beknelling tijdens het kantelen minimaal. Op voorwaarde dat de bestuurder effectief met de cabine gesloten rijdt, natuurlijk.

Welke optie je ook toepast, de veiligheidsgordel is àltijd verplicht, ook met aanvullende veiligheidsconstructies.

5. Voorover kantelen

Frequentie: 7%

Wanneer de heftruck te zwaar beladen is, of als de last onzorgvuldig opgepikt werd, kan die voorover kantelen. Niet alleen brengt dit risico’s met zich mee voor de chauffeur en omstanders, dit kan ook voor ernstige schade zorgen aan het gebouw, het voertuig en de goederen die het transporteerde.

Wijs het op de maximale laadcapaciteit van de heftruck. Dit staat steeds helder aangeduid op de vorklift. Ook het correct beladen van een heftruck is hierbij belangrijk. De maximale draaglast mag dan niet bereikt zijn, als de goederen niet evenwichtig op de vork zijn geplaatst loop je kans dat die de heftruck uit balans brengen.

6. Beknelling

Frequentie: 6%

Er zijn uiteenlopende manieren waarop een werknemer bekneld kan raken tijdens werkzaamheden met een vorklift. Als iemand zijn hand of been te dicht bij het hefsysteem plaatst, dan kan deze gekneld raken tussen de ketting of de vork. Ook als een omstander zich te dicht tussen een heftruck en een muur begeeft, kan die door een manoeuvre bekneld raken.

Geef altijd voldoende ruimte aan heftrucks, laat ze niet door te nauwe passages bewegen. Zorg voor goed verlichte, beveiligde rijstroken. Druk werknemers ook op het hart de heftruck niet aan te raken, zelfs niet als die niet operationeel is op een gegeven moment. Voor vorkliftbestuurders is het verplicht om armen en benen binnen de cabine te houden.

7. Kwetsuur bij het af- of opstappen

Frequentie: 4%

Het gevaar op een pijnlijke verwonding zit in een klein hoekje. Naargelang de chauffeur meer geroutineerd raakt in zijn of haar dagelijkse activiteiten kan er wat nonchalance sluipen in het op- en afstappen van de heftruck. Naargelang de hoogte tussen de cabine en de grond kan een ongelukkige struikeling voor een letsel zorgen waardoor de persoon in kwestie een tijd arbeidsongeschikt kan raken.

Het beste advies om dit te voorkomen is eenvoudig: kijk uit. Wees voorzichtig bij het uitstappen, en stap liefst uit een heftruck zoals je een ladder afdaalt: met de rug naar buiten. Hierdoor vermijd je verstuikingen of verzwikkingen.

8. Technische fouten

Frequentie: 3%

Heftrucks bestaan uit mechanica en elektronica, en daar kan altijd iets bij foutlopen. Een vork kan los zitten, de remmen kunnen een verminderde capaciteit hebben, de brandstofleiding kan lekken, …

Om die reden is het ook erg belangrijk om de vorkliften op regelmatige basis aan een technische keuring te onderwerpen. Meer zelfs: het interne circuit nakijken en de belangrijkste functies van de heftruck testen vooraleer aan je werkdag te beginnen is hoedanook aangewezen.

9. Ongevallen met platformen

Frequentie: 2%

In sommige magazijnen komt het voor dat heftrucks zich in hun dagelijkse bezigheid op platformen begeven. Naargelang de staat van het platform kan zich een ongeluk voordoen door instorting, of door het feit dat de heftruck van het platform af kan vallen.

Plaats extra aanrijdbeveiliging op het platform zodat heftrucks hier niet van kunnen rijden. Kies hierbij voor robuuste beschermingsbalken, zij bieden in dit geval de beste bescherming. Vermijd ook obstakels of oneffenheden op platformen of mezzanines.

10. Tijdens het parkeren

Frequentie: 2%

Het klinkt haast ondenkbaar, maar er doen zich ook ongevallen voor tijdens het parkeren van een heftruck. Een kleine stuurfout kan ervoor zorgen dat de heftruck het gebouw beschadigt, of erger: een andere werknemer raakt bij het indraaien.

Zorg voor duidelijke vloermarkering op de parkeerplaatsen en oplaadstations voor heftrucks. Met beschermingspaaltjes of een veiligheidsplint tegen de aanpalende muren zorg je ervoor dat die geen schade oplopen bij een inschattingsfout.

Conclusie

Welke vorkliftongevallen zich het meest voordoen is uiteindelijk van weinig belang. De essentie is dat de kans op elk type ongeval met alle middelen moet geminimaliseerd worden, en totaal vermeden waar mogelijk.

Met communicatie en sensibilisering kom je een heel eind, maar geen enkele werkplaats blijft gespaard van een ongeval. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de nodige aanrijdbeveiliging aan te brengen. Als het noodlot toeslaat, kan deskundig aangebrachte aanrijbescherming ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft.

Benieuwd naar hoe je de veiligheid op de werkplaats kan optimaliseren? Neem contact met ons op, we staan je graag bij met raad en daad!


  1. N. Dickety, A. Weyman, P. Marlow - Measuring Workplace Transport Safety Performance
    In "Factors affecting workplace transport safety", Heatlh & Safety Laboratory" - Derbyshire (UK) 03/2005 - p. 4, 2.1  

Recent Nieuws

Categorieën

Tags