Stress in het distributiecentrum: symptomen, gevolgen en oplossingen

16 augustus 2018 in Gezondheid en veiligheid stress veiligheid verkeersplan magazijn heftruckongevallen
  • Stress en veiligheid in distributiecentrum: oplossingen

Een verdeelcentrum bruist van het leven: vrachtwagens, heftrucks, transportbanden, transpalletten, orderpickkarren, personeel, lawaai, … Dat op zich kan al een bron van stress zijn. Komt daarbij al deze spelers dagelijks als een geöliede machine met elkaar moeten samenwerken, zelfs wanneer de toeloop in het rood gaat. Reden genoeg dus om alert te zijn voor overgestresseerde medewerkers. Een gestresseerde werknemer staat namelijk minder stil bij de risico's van ondoordachte handelingen.

In een wereld waarin e-commerce steeds meer de kaarten deelt speelt snelheid en efficiënte een grote rol. Webwinkels beloven korte levertijden (soms op dezelfde dag van de bestelling), en hun klanten zien dit als een vanzelfsprekendheid. Dit vereist een minutieus doordacht logistiek plan en stressbestendig personeel. De realiteit haalt op bepaalde momenten echter de theorie van het plan in, met intense stressperiodes als gevolg.

Niet alleen op lange termijn, maar ook op korte termijn brengt stress gezondheidsrisico's met zich mee. Een gestresseerde werknemer neemt sneller risico's dan iemand die zichzelf de tijd gunt om alles volgens procedure af te werken. Naarmate het piekmoment zijn intrede doet, zal ook de kans op werkongevallen vergroten.

Geen enkel distributiecentrum is vrij van dit soort momenten, zorg er daarom voor dat de infrastructuur hierop is voorbereid met plastic beschermingsmateriaal. Geen enkele zending is het waard om de veiligheid van het personeel op het spel te zetten.

Symptomen van stress in het magazijn

Onaangepast rijgedrag heftruckchauffeurs

Veiligheid is het eerste slachtoffer van stress in distributiecentra. Zeker wanneer heftrucks mee de dienst uitmaken van het proces. Zo stelde een grote Nederlandse brouwerij een risicoanalyse op, en daar kwam stress uit als de grootste risicofactor binnen het bedrijf. Niet alleen stress op zich zorgde voor gevaarlijke manoeuvres, als het gevolg van het jachtige werk raakten de heftruckchauffeurs ook sneller vermoeid en dus minder geconcentreerd. Het ene risico brengt met andere woorden het andere met zich mee.

Ontevreden of geïrriteerde medewerkers

Bij elk distributiecentrum is het normaal dat er momenten zijn waarbij er onder tijdsdruk op het scherp van de snee gewerkt wordt. Piekmomenten zijn dan ook letterlijk een stresstest voor de werking binnen het bedrijf. Als deze momenten steeds voor dezelfde problemen zorgen, gaan medewerkers zich beginnen ergeren. Dit werkt op termijn in op hun algemene houding binnen het bedrijf, die overwegend negatief zal zijn: minder betrokkenheid, minder communicatie, het maken van meer fouten en een stijging van het aantal absenties. Ook regelmatige aanvaringen of interne conflicten wijzen erop dat iets niet goed zit in het proces.

Gevolgen binnen het distributiecentrum

De gevolgen van overgestresseerde werknemers laat zich ongenadig voelen in de werking binnen het magazijn. Dit gaat van fouten of vertragingen bij verzendingen, tot arbeidsongevallen als gevolg van ondoordachte handelingen en onvoldoende beschermingsmateriaal in het magazijn. Hieronder vind je de meest voorkomende gevolgen in distributiecentra.

Arbeidsongevallen met heftrucks

Dit is één van de meest ernstige gevolgen van ongecontroleerde stress-situaties. Niet alleen kan een inschattings- of stuurfout grote (economische) schade aanrichten, er kunnen ook gewonden vallen, of erger. Maak van veiligheid de hoogste prioriteit binnen het verdeelcentrum. Breng aanrijdbeveiliging aan, en zorg voor veiligheidshekken, bollards, rekbescherming en kolombescherming.

Hinder in de doorgangen

Stress, en dus een gebrek aan concentratie, leidt ook tot verkeersproblemen. Als de regels van het verkeersplan sneuvelen tijdens het proces, kunnen naast ongevallen kunnen ook opstoppingen ontstaan in doorgangen. Dit geldt zowel voor heftrucks, transpalletten als voor orderpicker-karretjes. De kans op beschadigingen en kwetsuren neemt hier ook bij toe. Zorg daarom voor voldoende aanrijbeveiliging, kolom- en rekbescherming.

Kleine ongelukjes, maar met fysieke gevolgen

Bij een ongeluk is niet altijd een voertuig betrokken. Een gejaagd persoon maakt inschattingsfouten. Dit zit soms in kleine dingen, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan haastig van een trap afdalen of zich snel over een gladde vloer begeven de aanleiding zijn voor een gemene val of glijpartij. Het aanbrengen van antislip-materialen is daarom geen overbodige luxe op plaatsen waar veel passage is; gaande van antislip-treden op trappen, loopbruggen en hoogtewerkers, tot antislip-matten voor vloeren en anti-slip-profielen voor diverse toepassingen.

Verzendingen raken niet op tijd buiten

Gestresseerde werknemers zijn minder geconcentreerd en meer vermoeid, waardoor pakketten de kritieke deadline niet halen. Als gevolg raken deze pakketten niet op tijd in het logistiek proces terecht.

Fouten in de verzending

Niet alleen loopt het verzendingsproces vertraging op, ook worden er fouten gemaakt bij het samenstellen van pakketten of de adressering ervan. Vervelend hierbij is dat deze fout meestal vastgesteld wordt door de ontvanger van het pakketje - te laat dus.

Maar er zijn oplossingen…

Waar er problemen zijn, lonken er oplossingen. Ieder distributiecentrum heeft zijn eigen specifieke problemen, en oplossingen moeten dan ook op maat uitgedacht worden. Wat veel voorkomende problemen betreft, kunnen onderstaande ingrepen een oplossing bieden.

Zorg voor een efficiënte werkruimte

Verkeersplan

Een magazijn dat zowel qua inrichting als verkeersmatig is afgestemd op het distributieproces haalt het risico op werkstress gevoelig naar beneden. Een belangrijke factor hierbij is de aanwezigheid van een verkeersplan. Als iedereen zijn plaats kent, loopt niet alleen de kans op ongelukken met heftrucks terug bij het magazijnverkeer. Het verhoogt bovendien de efficiëntie op de werkvloer, wat meteen impact heeft op de houding van de betrokken werknemers. Fysieke begrenzingen aangevuld met markeringstape betekenen een geweldige meerwaarde hierin.

Loop- en rijafstanden

Terwijl ruimte erg belangrijk is voor het organiseren van de distributie, hou je best ook rekening met de rij- en loopafstanden. Zorg ervoor dat deze steeds afgestemd zijn op de werknemers en hun activiteiten, zeker in het geval van orderpickers. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kosten. Klinkt kort door de bocht, maar dit is een logisch gevolg als je het even van naderbij bekijkt. Als de medewerkers langere afstanden moeten afleggen, dan gaan de doorlooptijden ook oplopen. Dit betekent dat werknemers minder gedaan krijgen binnen een bepaalde tijd, en dus binnen het dagelijkse budget.

Voldoende ruimte

Het beschikken over voldoende ruimte in het magazijn is hierbij ook van belang. Een tekort aan ruimte zorgt voor onoverzichtelijke opstapelingen, en dwingt heftruckchauffeurs mogelijk tot onverantwoorde manoeuvres. Een magazijn is echter niet iets waar je zomaar wat ruimte laat aanplakken als de productie stijgt, en verhuizen naar een groter magazijn is niet iets wat je vandaag op morgen voor mekaar krijgt. Zorg in dat geval dat de ruimte zo efficiënt mogelijk is ingedeeld.

Let hierbij ook op de breedte van de doorgangen waar vorkheftrucks door moeten rijden. Doorgaans schrijft men een marge voor van 200 mm tot 350 mm rondom de heftruck. Je kan de minimale gangpadbreedte berekenen aan de hand van de afmetingen van de heftrucks die er gebruik van maken. Bij bepaalde gangpaden hou je er best rekening mee dat een heftruck een draaimanoeuvre van 90° moet kunnen maken, afhankelijk van de werkzaamheden die ermee worden verricht.

Ga sowieso na of de veiligheid gegarandeerd blijft, en zorg voor voldoende veiligheidsmaatregelen, zowel qua afspraken als beschermingsproducten. Protectiemateriaal uit kunststof heeft bovendien bijkomende voordelen tegenover stalen oplossingen.

Stel een vertrouwenspersoon aan

In een omgeving waar iedereen constant tegen de klok werkt, is het belangrijk dat werkstress een bespreekbaar punt is. Hiervoor kan een leidinggevende, preventie-adviseur of collega worden aangesteld. Bij een collega is de drempel dikwijls lager. Eens het aanspreekpunt op de hoogte is van de situatie, kan dit doorgegeven worden aan de organisatie, en kan die de nodige maatregelen treffen.

Geef medewerkers ruimte voor een eigen aanpak

Iemand die dagelijks kniehoog in het distributieproces staat, heeft een helder zicht op de werking en de tekortkomingen ervan. Daarom is het geen slecht idee om die persoon het proces binnen zijn functie zelf wat te laten organiseren. Laat werknemers ook meedenken over hoe bepaalde processen kunnen worden geoptimaliseerd, en maak hier samen duidelijke afspraken rond.

Zorg voor een stabiel werkproces

Elk distributiecentrum heeft af te rekenen met hoogtepunten. De kunst is om die zoveel mogelijk te beperken, en als ze zich voordoen: om hier pragmatisch tegenover te staan. Welke zendingen zijn prioritair, en bij welke zendingen is er wat marge? Op die manier vermijd je dat stressmomenten op de spits worden gedreven, met alle gevolgen van dien.

Roep een time-out uit bij kritieke stress-situaties

Wanneer je merkt dat werknemers in overdrive gaan tijdens een piekmoment, aarzel dan niet om de werkzaamheden even stil te leggen. Bespreek tijdens deze korte pauze de situatie met de betrokken werknemers, en pas waar mogelijk de aanpak van het proces aan. Wanneer de druk verlaagt, verhoogt de concentratie, en die is essentieel in een verdeelcentrum.

Wees voorbereid op risicovol stressgedrag

Zelfs de meest gedisciplineerde orderpicker is niet immuun voor een aanhoudende hoge werkdruk. Wanneer het stressniveau stijgt, zal dit ook zijn of haar gedrag en inschattingen beïnvloeden. De werknemer zal minder stilstaan bij de mogelijke gevolgen van risicovol gedrag. Vooral bij heftruckchauffeurs kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

In een magazijn waarvan de infrastructuur is beveiligd tegen risicovol gedrag zullen schade en letsels beperkt blijven. Kunststof aanrijdbeveiliging in een omgeving met heftrucks is daarom een minimumvereiste. Zorg ook voor veiligheidshekken voor voetgangers, rekbescherming in gangpaden, en beschermpalen langsheen muren, poorten en laadkaaien. In een distributiecentrum zijn pickorder-karren en transpalletten de meest gebruikte toestellen. Het aanbrengen van beschermingsplinten en wielstoppers is daarom een absolute must.

Conclusie: stress-situaties zijn onvermijdelijk, ongevallen niet

Een verdeelcentrum zonder stressmomenten is zo goed als ondenkbaar. Belangrijk is om piekmomenten het hoofd te kunnen blijven bieden door het distributieproces blijvend kritisch te bekijken en te optimaliseren naar efficiënte en veiligheid toe - dit samen met de mensen die hier rechtstreeks zijn bij betrokken. Op elk moment van de dag kan de werkdruk tot een hoogtepunt komen. Zorg daarom dat uw magazijn hierop is voorbereid met nodige beveiligingsmaterialen.

Enkel op die manier hou je het distributiecentrum leefbaar en rendabel.

Recent Nieuws

Categorieën

Tags