Creëer een veiligheidscultuur in je bedrijf

30 oktober 2019 in Gezondheid en veiligheid Preventie preventie op het werk preventieadviseur
  • Veiligheidscultuur magazijn

Als werkgever ben je verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Denk hierbij aan een preventieplan, veiligheidsmaatregelen, beschermingsproducten, etcetera. Toch hangt de veiligheid op de werkplaats niet enkel van het beleid en materiële zaken af. Veiligheid werkt het best als het ook de overtuiging is van iedereen binnen het bedrijf. Hieronder geven we enkele tips over hoe je veiligheid een deel van je bedrijfscultuur maakt.

Investeer in veiligheidsvoorzieningen

Trek voldoende budget uit voor het beveiliging van het personeel. Wees aandachtig voor het plaatsen van aanrijdbeveiliging, veiligheidshekken, valbeveiliging, machinebescherming, beschermpaaltjes, kolom- en rekbescherming waar dit nodig blijkt. Dit geeft reeds blijk van het feit dat je als werkgever veiligheid erg naar waarde schat. Je kan dit aanvullen met waarschuwingen of illustraties binnen het bedrijf, om werknemers te herinneren aan mogelijke gevaren.

Kijk erop toe dat leidinggevenden zelf steeds het goede voorbeeld geven

Het heeft weinig zin om je werknemers warm te maken voor een veiligheidsfilosofie als hun eigen overste er de kantjes van af rijdt. Wijs ploegleiders op het belang dat je aan hun veiligheid hecht, en die van hun eigen ploeg. Enthousiasmeer leidinggevenden om zelf voorstellen te doen naar veiligheidsbeleid, en kondig die dan ook aan als ze daartoe in aanmerking komen. Toon ook je appreciatie voor het nauwkeurig volgen van de veiligheidsvoorschriften. Dit kan door een oprecht woordje van dankbaarheid, of met een klein gebaar.

Organiseer een groepsgesprek over veiligheid op de werkvloer

Het kan zeker geen kwaad om af en toe het personeel samen te roepen om samen te brainstormen over arbeidsveiligheid. Naargelang de omvang van het bedrijf kan je dit in segmenten organiseren, of meteen met de volledige groep. Door het feit dat je in team, met de betrokkenen zelf, het veiligheidsbeleid perfectioneert, zal je er ook meer op kunnen rekenen dat daar gevolg wordt aan gegeven.

Wat in bepaalde sectoren ook een handig instrument is, zijn de zogenaamde toolbox meetings. Dit is in feite een korte versie van het groepsgesprek. Een team van hoogstens tien personen komt ongeveer een kwartier samen om even te kortsluiten over een specifiek onderwerp of over een probleem op het gebied van veiligheid. Dit kan tijdens de werkzaamheden, maar ook tijdens rustpauzes.

Je schat veiligheid op de werkvloer erg naar waarde, maar je wil dit concretiseren door het aanbrengen van beveiligingsproducten? Neem dan zeker contact op met ons team. Zij kunnen jou doelgericht begeleiden met het maken van de juiste keuzes.

Recent Nieuws

Categorieën

Tags